Home > Het mbo > Begrippenlijst

Mbo overwegend positief over Regeerakkoord

30-10-2012 - “De onderhandelaars hebben zichtbaar goed geluisterd naar het mbo. Door niet met weer nieuwe plannen te komen die het mbo wederom op z’n kop kunnen zetten erkent het regeerakkoord het belang van kwalitatief goed en toegankelijk middelbaar beroepsonderwijs,” vat Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad de passages in het Regeerakkoord over het mbo samen. “Met daarnaast een extra investering van 250 miljoen voor verbetering van de kwaliteit, modernisering van de arbeidsvoorwaarden en een ov-korting die ook voor minderjarige mbo-studenten gaat gelden zijn we overwegend positief over dit akkoord.”

250 miljoen extra
Onder Rutte I is het mbo begonnen aan een stelselwijziging met de invoering van de maatregelen uit Focus op Vakmanschap. “Inkorting van de opleidingsduur, meer onderwijstijd die eigentijds mbo mogelijk maakt en de vereenvoudiging van de kwalificatiedossiers maken het mbo beter en uitdagender. Maar deze klus vraagt wel veel van het mbo,” zegt Van Zijl. “Het Regeerakkoord voorziet in de tijd, rust en ruimte die de scholen nodig en gevraagd hebben voor een verantwoorde implementatie van alle maatregelen.” Ook trekt de nieuwe regering 250 miljoen extra uit voor verdere verbetering van de onderwijskwaliteit, onder meer door professionalisering van docenten en schoolleiders en intensivering van het onderwijs. “We komen zo snel mogelijk met een voorstel voor afspraken die aansluiten bij dit voornemen en de mogelijkheden van het mbo.”

Modernisering arbeidsvoorwaarden  
“Gedurfd” vindt Van Zijl het voornemen om met sociale partners te kijken naar de huidige arbeids-voorwaarden, inclusief de afbouw van de BAPO. “Het is een uitdaging met elkaar te kijken hoe we de arbeidsvoorwaarden en meer specifiek de regelingen voor oudere docenten kunnen moderniseren. Wij gaan die verantwoordelijkheid niet uit de weg.”

Kortingskaart ov mbo’ers 
Het Regeerakkoord laat de OV-jaarkaart weliswaar verdwijnen maar geeft met de invoering van de kortingskaart iets terug. “Mbo-studenten onder de 18 betaalden altijd het volle pond en daarover hebben we samen met de JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs vaak aan de bel getrokken in Den Haag. Met de kortingskaart kunnen ook deze mbo-studenten gemakkelijker kiezen voor een opleiding die wat verder weg is. Het mbo wordt daarmee toegankelijker voor deze groep.”

Zorgen over bezuiniging kenniscentra
Bezorgd is de MBO Raad wel over de aangekondigde bezuiniging op de kenniscentra. “Dat ook de kenniscentra moesten inleveren, was te verwachten. Maar deze bezuiniging, beginnend met 40 miljoen in 2015 en oplopend naar jaarlijks 80 miljoen vanaf 2016 is veel te fors. Vraag is in hoeverre het goede werk van de kenniscentra nog mogelijk blijft.” De MBO Raad beraadt zich met de partners binnen de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven op een standpunt over deze maatregel in het Regeerakkoord.

Meer informatie 
Marije Hulsbosch, perswoordvoerder MBO Raad: m.hulsbosch@mboraad.nl of 06 - 50 27 26 73.

Bron/Auteur: Website


Terug naar het overzicht
top