Home > Het mbo > Soorten onderwijs > Het mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs bereidt mensen voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. Om de aansluiting op de arbeidsmarkt te garanderen hebben scholen voor middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide contacten met het regionale bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Gediplomeerden die verder willen leren, stromen door naar een vervolgopleiding binnen de eigen school of in het hbo. Bij alle opleidingen in het mbo staat de aansluiting met de praktijk voorop.

Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
De onderwijssector middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie telt bijna 53.000 werknemers en 630.000 studenten. Daarvan volgen 485.000 studenten een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Bijna 40 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs.

Opleidingen
De 70 Nederlandse roc’s, aoc’s en vakscholen hebben een divers en breed aanbod aan opleidingen op verschillende niveaus en langs verschillende leerwegen. Het onderwijs op deze scholen is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar. Dat is het uitgangspunt en dat maakt het onderwijs op deze scholen zo divers. Afhankelijk van vooropleiding, leeftijd of ervaring is er voor iedereen een opleiding op maat bij het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Middelbaar beroepsonderwijs
Voorbereiding op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. Lees verder

Volwasseneneducatie
Meedraaien in de maatschappij en voorbereiding op een (beroeps)opleiding. Lees verder

Contractonderwijs
Cursussen en trainingen op maat, in-company bedrijfsopleidingen. Lees verder

Vmbo
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, 12 tot 16-jarigen. Lees verder

top