Home > Het mbo > Soorten onderwijs > Het mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs bereidt mensen voor op de beroepspraktijk, de samenleving of een vervolgopleiding (drievoudige kwalificatie). Om de aansluiting op de arbeidsmarkt te garanderen hebben scholen voor middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide contacten met het regionale bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Gediplomeerden die verder willen leren, stromen door naar een vervolgopleiding binnen de eigen school, de Associate degree of een hbo-opleiding. Bij alle opleidingen in het mbo staat de aansluiting met de praktijk voorop.

Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
De onderwijssector middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie telt meer dan 50.000 medewerkers en 500.000 studenten. Bijna 40 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs. Bekijk meer feiten en cijfers.

Opleidingen
De Nederlandse roc’s, aoc’s en vakscholen hebben een divers en breed aanbod aan opleidingen op verschillende niveaus en langs verschillende leerwegen. Het onderwijs op deze scholen is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar. Dat is het uitgangspunt en dat maakt het onderwijs op deze scholen zo divers. Afhankelijk van vooropleiding, leeftijd of ervaring is er voor iedereen een opleiding op maat in het middelbaar beroepsonderwijs.

top