Home > Publicaties > Uitgaven MBO Raad

Raamwerk Nederlands: Nederlands in (v)mbo-opleiding, beroep en maatschappij

Een goede taalvaardigheid in het Nederlands is een voorwaarde om ook in het onderwijs informatie te verwerven en te verwerken, volwaardig te kunnen participeren in de samenleving en zich op latere leeftijd te kunnen blijven ontwikkelen.

Een breed gedragen en gelegitimeerd 'Raamwerk Nederlands' voor (v)mbo maakt het mogelijk de taalontwikkeling van de MBO-studenten op gestandaardiseerde wijze zichtbaar te maken en doorlopende leerlijnen te realiseren. Het 'Raamwerk Nederlands' is gebaseerd op het Common European Framework of reference for Languages (CEF), dat in opdracht van de Raad van Europa werd ontwikkeld.

LET OP: 'Raamwerk Nederlands' is uitsluitend te bestellen bij CINOP: www.cinop.nl.

Terug naar het overzicht

top