13 oktober 2017 - Themabijeenkomst Opleiden in de school

Aantal beschikbaar: 
-

Samen met het Steunpunt opleidingsscholen po/vo organiseert het Kennispunt opleiden in de school een bijeenkomst over het opleiden voor het beroepsonderwijs. In de themabijeenkomst is er aandacht voor de versterking van het beroepsonderwijs in de opleidingsschool. De volgende vraagstukken komen aan bod: wat is onderscheidend voor de docent beroepsonderwijs en wat betekent dat voor samen opleiden? Hoe kan de expertise van de vmbo- en mbo-docenten benut worden door de instituten in de Opleidingsschool? 

Aanleiding

Opleiden voor het beroepsonderwijs krijgt steeds meer aandacht van lerarenopleiders, vo-scholen én mbo-scholen. Zo kregen afgelopen zomer de eerste afstudeerders hun diploma in de beroepsgerichte afstudeerrichting. Maar, de implementatie van de beroepsgerichte afstudeerrichting vraagt om veranderingen in het curriculum, om specifieke kennis en ervaring bij de opleiders; zowel in de school als op de lerarenopleiding.  Ook het opleiden van zij-instromers, vraagt om bekendheid met het beroepsonderwijs. Hoe zorg je voor een passende voorbereiding op het beroepsonderwijs vanaf het begin? En hoe zorg je voor passende stageplekken in de context van het beroepsonderwijs? Wat is hier specifiek voor nodig?

Programma

Op het programma staat een interactief college van Zitter over dat wat verwacht wordt van de docent beroepsonderwijs; de specifieke problematiek van het opleiden van docenten voor het beroepsonderwijs; de rol van beroepsdidactiek en beroepslogica en dat binnen de context van samen opleiden. Ook gaat Zitter in op boundary crossing tussen de systemen van de school en de lerarenopleiding: wat is nodig in de opleidingsschool voor het opleiden van docenten beroepsonderwijs? Hoe kunnen we het leerpotentieel vergroten door een versterkte samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen gericht op de docent (v)mbo?

Praktijkvoorbeeld

De praktijk van het samen opleiden van docenten voor het beroepsonderwijs illustreren we aan de hand van een voorbeeld uit Twente. Daar werken ROC van Twente en het Carmelcollege samen met Windesheim. In deze samenwerking wordt de expertise van docenten (v)mbo bij uitstek benut bij het opleiden van nieuwe docenten.

Ruimte voor interactie

Tijdens de bijeenkomst is voldoende tijd voor interactie om met collega’s van scholen en lerarenopleidingen uit het hele land ideeën, knelpunten en successen van samen opleiden voor het beroepsonderwijs uit te wisselen. Na afloop van de bijeenkomst bent u welkom voor een gezamenlijke lunch.

Voor wie?

Ben jij coördinator van een opleidingsschool vo of mbo? Of ben je schoolopleider/ instituutsopleider (v)mbo, schoolleider of hr-adviseur en betrokken bij Samen Opleiden in het (v)mbo? Meld je dan aan.

Praktische informatie

Datum: 13 oktober 2017
Tijd: 9.30 uur - 12.30 uur, aansluitend is er lunch
Locatie: Domstad Utrecht

Afbeelding van Linda Medendorp

Linda Medendorp