13 oktober 2017 - Themabijeenkomst Opleiden in de school

13-10-2017

Samen met het Steunpunt opleidingsscholen po/vo organiseert het Kennispunt opleiden in de school een bijeenkomst over het opleiden voor het beroepsonderwijs. In de themabijeenkomst is er aandacht voor de versterking van het beroepsonderwijs in de opleidingsschool. De volgende vraagstukken komen aan bod: wat is onderscheidend voor de docent beroepsonderwijs en wat betekent dat voor samen opleiden? Hoe kan de expertise van de vmbo- en mbo-docenten benut worden door de instituten in de Opleidingsschool? 

Praktische informatie

Datum: 13 oktober 2017
Tijd: ochtend
Locatie: Domstad Utrecht

Afbeelding van Linda Medendorp

Linda Medendorp