15 mei 2017 - Thema-bijeenkomst aanscherping eisen examencommissie

15-05-2017

De komst van de wet ‘aanscherping eisen examencommissie’ per 1 augustus 2017 is voor veel mbo-scholen aanleiding keuzes te maken voor de inrichting van de examenorganisatie. Wordt de examinering centraal of meer decentraal georganiseerd? Wat is de rol van het management en van het opleidingsteam? Welke veranderingen moet worden aangebracht in de examenorganisatie? Wat zijn de consequenties van deze keuzes? Hoe kunnen scholen de kwaliteit van de examinering goed blijven borgen?

Het Servicepunt examinering mbo organiseert een themabijeenkomst over de bovenstaande vragen. Het programma start met een korte inleiding over de nieuwe wet. Vervolgens verzorgt Cinop Advies een presentatie over de vijf gouden overwegingen die bij de (her)inrichting van een examenorganisatie een rol spelen. Aan de hand van zes praktijkvoorbeelden heeft Cinop Advies een analyse gemaakt van de vragen en oplossingsrichtingen die mbo-scholen kunnen gebruiken bij hun eigen examenorganisatie. In april verschijnt een publicatie van Cinop Advies over dit onderwerp en deze is tijdens de bijeenkomst beschikbaar. Na het plenaire gedeelte gaan we met elkaar in gesprek. Welke keuzes maakt u ten aanzien van uw examenorganisatie? En met welke motieven kiezen andere mbo-scholen voor een andere oplossing? Aan de hand van stellingen bekent u kleur en vervolgens verkent u met elkaar de verschillende invalshoeken en motieven voor de exameninrichting.

Let op! De bijeenkomst heeft dezelfde doelstelling als de bijeenkomst van Cinop Advies 14 maart 2017, de opzet van het programma verschilt echter.
U vindt hier een terugblik op 14 maart.

Doelgroep

Managers, opleidingsdirecteuren, voorzitters examencommissie, examencommissieleden.

Programma

14:00 uur: Inloop en ontvangst met koffie/thee
14:30 uur: Plenair programma:

  • Korte presentatie Wet Examencommissies (Servicepunt examinering mbo)
  • Presentatie ‘Aanscherping taken examencommissies – Er valt wat te kiezen!’ (Cinop advies)

15:30 uur: Kleur bekennen: welke keuzes maakt u?
16:30 uur: Plenaire terugkoppeling en afsluiting met netwerkborrel.

Locatie

Meet In Office, Woerden