31 maart 2017 – Conferentie 'Kwaliteit van examinering'

31-03-2017

Op vrijdag 31 maart 2017 organiseert het Servicepunt examinering mbo de 10e conferentie waarin het thema kwaliteit van examinering centraal staat. Scholen en ondersteuningsbureaus verzorgen voor en met elkaar workshops rondom het thema "Kwaliteit van examinering. De keuzes maakt u zelf!"

Inhoud

Een mbo-diploma waarvan de kwaliteit onomstreden is vraagt om een goede kwaliteit van examinering. Binnen de landelijke kaders maakt iedere school eigen keuzes en bepaalt de hoogte van de eigen kwaliteitslat. Op de conferentie dagen we elkaar uit om het gesprek aan te gaan over het maken van keuzes op basis van een eigen visie op (onderwijs en) examineren. Er is aandacht voor het delen van de keuzes die u maakte binnen de gehele examenorganisatie, zodat over de gehele breedte als vanzelfsprekend kwaliteitsbewust wordt gehandeld. U kunt zowel ’s ochtends als ’s middags een workshop kiezen.

Doel

Inspireren van elkaar en delen van praktijkvoorbeelden om op verantwoorde wijze examinering in de beroepspraktijk vorm te geven en de kwaliteit ervan te borgen.

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij de examinering in de beroepspraktijk: leden van examencommissies, beleidsmedewerkers, opleidingscoördinatoren, managers, docenten en andere betrokkenen bij het examineringsproces.
Kosten: €50 per persoon.

Aanmelden

U kunt zich voor de conferentie alleen (individueel) aanmelden via de link, rechts op deze pagina. Wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt, zal de inschrijving worden gesloten en wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Locatie: Postillion Hotel, Kosterijland 8 in Bunnik.