4 oktober 2018 - Bijeenkomsten vernieuwd vmbo

Startdatum: 
4 oktober 2018 - 09:00
Einddatum: 
4 oktober 2018 - 16:00
Aantal beschikbaar: 
-

Dit studiejaar stroomt de eerste grote groep vmbo-leerlingen vanuit het vernieuwde vmbo door naar het mbo. Voor de aansluiting vmbo-mbo is het belangrijk dat mbo-docenten op de hoogte zijn van de inhoud van het beroepsgerichte vmbo-programma. Vanaf medio september 2018 stelt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) het centraal schriftelijk praktisch examen (cpse) van alle vmbo-profielen beschikbaar.

Still uit video vernieuwd vmbo

Samen met de Stichting Platforms VMBO organiseert de MBO Raad op 4 oktober twee bijeenkomsten waarin mbo-docenten kennis kunnen nemen van de inhoud van de cpse’s. Het programma bevat onder andere de volgende onderdelen:

  • Algemene uitleg over het vernieuwde vmbo met aandacht voor de plaats van de profielvakken cspe’s;
  • Uitleg van CvTE en Cito over de opbouw en inhoud van de cspe’s;
  • Bespreking van de cspe’s per profiel.

Beide bijeenkomsten (één in de ochtend, één in de middag) vinden plaats Amersfoort. Aanmelden kan via de link in de zijbalk.  De programma’s van de ochtend- en middagsessie zijn identiek. Aan deelname van de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.