04okt

Bijeenkomst vernieuwd vmbo

Startdatum: 
4 oktober 2018 - 09:00
Einddatum: 
4 oktober 2018 - 12:00
Aantal beschikbaar: 
-

Dit studiejaar stroomt de eerste grote groep vmbo-leerlingen vanuit het vernieuwde vmbo door naar het mbo. Voor de aansluiting vmbo-mbo is het belangrijk dat mbo-docenten op de hoogte zijn van de inhoud van het beroepsgerichte vmbo-programma. Vanaf medio september 2018 stelt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) het centraal schriftelijk praktisch examen (cpse) van alle vmbo-profielen beschikbaar.

Still uit video vernieuwd vmbo

Samen met de Stichting Platforms VMBO organiseert de MBO Raad op 4 oktober een bijeenkomst waarin mbo-docenten kennis kunnen nemen van de inhoud van de cpse’s. Het programma bevat onder andere de volgende onderdelen:

  • Algemene uitleg over het vernieuwde vmbo met aandacht voor de plaats van de profielvakken cspe’s;
  • Uitleg van CvTE en Cito over de opbouw en inhoud van de cspe’s;
  • Bespreking van de cspe’s per profiel.

De bijeenkomst duurt van 9:00 tot 12:00 en vindt plaats in Amersfoort. Aan deelname van de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
Via de link in de rechterzijbalk.