05okt

Conferentie Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering

Startdatum: 
5 oktober 2018 - 09:15
Einddatum: 
5 oktober 2018 - 16:15
Aantal beschikbaar: 
-

Regels laten meer professionele ruimte toen dan veel onderwijsteams of staffunctionarissen soms vermoeden. De wet schrijft weliswaar voor dat mbo-scholen informatie moeten bijhouden en zich dienen te verantwoorden. Maar hoé een mbo-school dat doet, bepalen scholen en besturen zelf vanuit eigen visie en ambitie. Tijdens de conferentie gaan we over deze mogelijkheden met elkaar in gesprek. We dagen u uit om, binnen de kaders van wet- en regelgeving, de mogelijkheden op te zoeken en deze te nemen. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van examenproducten, het bieden van maatwerk, het inrichten van onderwijstijd en nog vele andere onderwerpen.

Het ministerie van OCW presenteert samen met de Inspectie van het Onderwijs een publicatie waarin ‘Ruimte in regels’ centraal staat. Daarnaast verzorgt Eric Slaats - associate lector - een lezing over bewegingsvrijheid zoals die binnen Fontys Hogeschool is benut en daardoor anders omgegaan wordt met regels dan we vaak gewend zijn. Een voorbeeld uit het hoger onderwijs dat laat zien hoe u, vanuit een heldere onderwijsvisie, zelf lucht en ruimte kunt scheppen uw onderwijs zodanig in te richten die het beste aansluit bij uw eigen beeld.

Programma

09.20 - 09.55 Ontvangst met koffie of thee
10.00 - 10.25 Plenaire opening: presentatie publicatie
10.30 - 11.10 Keynote spreker Eric Slaats
11.15 - 12.30 1e workshopronde
12.30 - 13.15 Lunch
13.15 - 14.30 2e workshopronde
14.30 - 15.45 3e workshopronde
15.45 - 16.15 Netwerkborrel

Aanmelden
Via de link in de rechterzijbalk.