Corona - Veelgestelde vragen - Avondklok en mondkapjes

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet u als school rekening mee houden? Hier vindt u vragen en antwoorden over avondklok en mondkapjes. De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!

Avondklok

Wat betekent de avondklok voor examens in de avond op mbo-scholen? 

Tijdens de avondklok is het verboden om tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends buiten te zijn. De avondklok geldt tot 10 februari 04.30 uur. De avondklok geldt ook voor mbo- en vavo-studenten waarvoor onderwijsactiviteiten in de avond zijn gepland. Er is één uitzondering: alle examens, praktijk, schriftelijk of anderszins, die op school worden afgenomen om voor een diploma in aanmerking te komen.   

Een student die na 22.00 uur nog buiten moet zijn vanwege het reizen naar of van zo'n examen op school, heeft dispensatie. Daarvoor moet de student zowel een ingevuld formulier eigen verklaring avondklok als een examenverklaring van de school op zak hebben. Het is aan student om de eigen verklaring in te vullen: het formulier eigen verklaring avondklok is hier te vinden. De school dient de examenverklaring op te stellen en aan de student af te geven. Voor de examenverklaring van de school bestaat geen vast format; de school dient deze zelf op te stellen. De dispensatie geldt voor alle hierboven genoemde examens.   

Mogen eindexamenstudenten vavo avondlessen volgen die doorlopen na 22:00 uur (ingangsmoment avondklok)?  

Ja dat mag vanaf 3 maart. Zie voor meer informatie en de voorwaarden de vraag Hoe kan een student aantonen dispensatie van de  avondklok te hebben? Zie voor meer informatie en de voorwaarden de vraag Hoe kan een student aantonen dispensatie van de avondklok te hebben? 

Mogen studenten tijdens hun stage reizen binnen de avondkloktijd? 

Alle mbo-studenten voor wie het noodzakelijk is dat ze ’s avonds op de werkvloer leren in de praktijk, zijn benoemd als uitzondering op de avondklok. Zij hebben recht op een werkgeversverklaring. Deze uitzondering geldt voor zowel studenten met een leerbaan (bbl) als voor studenten die stage lopen (bol).  

   

Basisregel is dat iedereen zoveel mogelijk thuis werkt. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.  

Een student die tijdens de avondklok voor werk naar buiten moet, moet een officiële door de Rijksoverheid bepaalde Eigen verklaring avondklok (zelf downloaden, printen en invullen) en Werkgeversverklaring avondklok kunnen laten zien. De werkgever (het stage verlenende bedrijf) bepaalt of de student op de werkvloer aanwezig moet zijn en vult de door de overheid beschikbaar gestelde werkgeversverklaring voor de student in.  

Hebben werknemers een werkgeversverklaring nodig als zij ‘s avonds tijdens de avondklok buitenshuis werk verrichten of reizen als gevolg van werkverplichtingen?  

Ja. Iedereen voor wie werk een noodzakelijke reden is om tijdens de avondklok naar buiten te gaan, moeten een Eigen verklaring avondklok (zelf downloaden, printen en invullen) en Werkgeversverklaring avondklok bij zich hebben. Dit geldt ook voor werknemers die in het onderwijs werken. De werkgever bepaalt of het noodzakelijk is dat een werknemer voor werk over straat gaat tijdens de avondklok. Deze documenten zijn vanuit de Rijksoverheid beschikbaar gesteld. Het is niet de bedoeling dat werkgevers een eigen formulier opstellen. 

Voor welke mbo-activiteiten maakt het kabinet een uitzondering op de avondklok? 

Tijdens de avondklok is het tot nader order verboden om tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends buiten te zijn. De avondklok geldt ook voor mbo-studenten waarvoor onderwijsactiviteiten in de avond zijn gepland. Er zijn uitzonderingen: alle examens, praktijk, schriftelijk of anderszins, die op school worden afgenomen om voor een diploma in aanmerking te komen.  Dezelfde dispensatie geldt per 3 maart ook voor praktijklessen. 

Hoe kan een student aantonen dispensatie van de avondklok te hebben?

Daarvoor moet de student zowel een ingevuld formulier ‘eigen verklaring avondklok’ als een eigen bewijsmiddel op zak hebben. Het formulier eigen verklaring avondklok is hier te vinden. De ingevulde verklaring moet de student geprint of digitaal bij zich hebben. Daarnaast moet de student kunnen aantonen dat deze op die dag een examen of praktijkles heeft. Dat kan bijvoorbeeld door het (digitaal) laten zien van examen-/lesroosters of bevestiging van inschrijving.   

Mondkapjes

Waar zijn mondkapjes verplicht en hoe werkt het?

Sinds 1 december 2020 is er een uitgebreide landelijke mondkapjesplicht, ook voor en in de mbo-scholen. De mondkapjesplicht geldt in eerste instantie voor drie maanden. Na die periode is verlenging mogelijk. Zodra er geen medische noodzaak meer is, worden de regelingen ingetrokken. Doordat de mondkapjesplicht rechtstreeks volgt uit wet- en regelgeving is het volgen van een medezeggenschapsprocedure niet meer mogelijk. Willen scholen aan de bestaande regels nog eigen en nieuw beleid toevoegen, dan is deze procedure wél noodzakelijk. Over de mondkapjesplicht in het onderwijs heeft de rijksoverheid eigen en actuele informatiepagina’s met uitgebreide q&a’s opgesteld. Deze pagina’s vindt u hier en hier