Corona - Veelgestelde vragen - Richtlijnen verruiming onderwijsactiviteiten

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet u als school rekening mee houden? Hier vindt u vragen en antwoorden over de richtlijnen voor de verruiming van onderwijsactiviteiten. De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!

Algemeen

Welke onderwijsactiviteiten mogen vanaf 15 juni weer op school plaatsvinden?

Het is aan het bevoegd gezag om dat te bepalen. Het gaat om onderwijsactiviteiten die noodzakelijk worden geacht en passen binnen de richtlijnen voor bezettingsgraad etc. Dit kan bijvoorbeeld ook onderwijs aan kwetsbare doelgroepen zijn.

Geldt het tijdslot van 15 juni tot 1 augustus voor alle onderwijsactiviteiten?

Het tijdslot geldt alleen voor nieuwe activiteiten die vanaf 15 juni plaatsvinden. Bestaande activiteiten voor bijvoorbeeld examinering, die al enkele weken geleden gepland zijn, kunnen op de geplande tijden doorgang blijven vinden.

Is het tijdslot van 15 juni tot 1 augustus voor de onderwijsactiviteiten inclusief of exclusief reistijden voor de student?

Het tijdslot is exclusief de reistijd van studenten.

Wat dient elke school precies uit te werken en af te stemmen met de veiligheidsregio?

Elke school (ongeacht omvang en aantal locaties) dient met de veiligheidsregio in bredere zin afspraken te maken over de toegang en gebruik van de schoolfaciliteiten. Met de regionale en lokale overheid stemt u af op het geheel van openbare orde, veiligheid, OV-gebruik en reisbewegingen. Voor het OV-gebruik wordt aan dezelfde tafel afgestemd met de regionale vervoerders en de regionale contactpersonen van de NS.

In de richtlijnen mbo staat dat studenten hun gezondheidsklachten moeten bespreken met de arbo-arts. Hoe zit dit?

De richtlijn is op dit punt niet actueel. Sinds 1 juni kan iedereen, dus ook studenten en medewerkers, die klachten heeft zich direct melden bij het landelijke telefoonnummer. Zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen. Het protocol wordt op dit punt geactualiseerd. 

Welke richtlijnen gelden bij praktijkonderwijs voor contactberoepen?

Bij contactberoepen/-vakken gelden de richtlijnen van het RIVM en de brancheprotocollen die gehanteerd worden bij heropening van desbetreffende branches.