Corona - Veelgestelde vragen - Vavo

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet u als school rekening mee houden? Hier vindt u vragen en antwoorden over voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo). De vragen en antwoorden worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Kijk daarom regelmatig op deze pagina!

Vavo

Mogen vavo-studenten, die dit jaar examen doen, tijdens de lockdown naar school?

Ja, met inachtneming van de coronamaatregelen. Uitzondering vormen de lessen voor de voorexamenklassen; die moeten, net als in het voortgezet onderwijs, wel online verzorgd worden. Alle toetsen, inclusief die van de voorexamenklassen, mogen op school worden afgenomen.   

Op het VAVO komt het voor dat studenten combinaties volgen van examenvakken en voorexamenvakken. In die gevallen moet de school zelf bepalen wat gelet op het rooster werkbaar is. Kunnen voorexamenstudenten lessen niet thuis volgen vanwege bijzondere omstandigheden, dan kan de school een oplossing bieden door ze toe te voegen aan ‘kwetsbare groepen’. 

Gaan de centrale examens vo dit jaar door?

Ja.  Vanwege de coronacrisis hebben vo-leerlingen in het schooljaar 2020-2021 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn het examen afleggen in het tweede tijdvak en kunnen de centrale examens gespreid worden over het eerste en tweede tijdvak. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (twee in totaal). Daarnaast mogen leerlingen één vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Meer informatie: Coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

Hoe zit het precies met de examenperiodes en extra herkansingen van de vo-examens?

Het ministerie heeft een servicedocument gemaakt, waarin wordt toegelicht welke regels er gelden voor de centrale examens in het vo: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021.

Op de website van de VO-raad staat een document met vragen en antwoorden: Q&A Aanpassingen Centraal Examen schooljaar 2020-2021 - VO-raad (vo-raad.nl)