Feiten en cijfers

Waar praten politici en media over als zij spreken over het mbo? Op deze pagina’s staan feiten en cijfers over het mbo in Nederland bijeen. Denk aan het aantal studenten en medewerkers, het studiesucces en de aansluiting op de arbeidsmarkt. De MBO Raad wil zo bijdragen aan een gefundeerd debat over het middelbaar beroepsonderwijs.

Naast de landelijke cijfers over het mbo moeten ook de scholen zich verantwoorden. Denk bijvoorbeeld aan de besteding van budget en studiesucces. Dit is belangrijk voor het publiek vertrouwen in het mbo. De Benchmark middelbaar beroepsonderwijs en MBO Transparant maken de belangrijkste cijfers over de sector inzichtelijk.