MBO Transparant

Laatst gewijzigd: 03-03-2016

MBO Transparant is een website met alle jaarverslagen van roc’s, aoc’s en vakscholen, op een overzichtelijke manier gepresenteerd. De site brengt in beeld hoe scholen presteren op een aantal belangrijke indicatoren uit deze jaarverslagen.

Bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid. Voor meer informatie klikken bezoekers door naar het volledige jaarverslag van de school. Mbo-scholen hebben de keus zelf een toelichting op de cijfers te geven of deze voor zich te laten spreken. Gezien de abstractie van thema’s als solvabiliteit, voortijdig schoolverlaten en diplomaresultaat biedt de site vooral leesvoer voor de stakeholders van het mbo.

Waarom MBO Transparant?

Politici, journalisten, mensen op straat, vrijwel iedereen heeft een mening over het mbo. Maar wat zijn nu de werkelijke feiten en cijfers over het gevoerde onderwijs? MBO Transparant biedt cijfermatige informatie over de prestaties van mbo-scholen. Aan de hand van deze gegevens kunnen scholen met elkaar en met de samenleving (o.a. ouders en studenten) het gesprek aangaan. MBO Transparant levert dus een betrouwbare bijdrage aan deze dialoog. Bovendien legt MBO Transparant de regie van het maatschappelijke debat over de kwaliteit van het mbo weer terug waar deze hoort, bij de scholen en besturen van het mbo.