Imago mbo

Laatst gewijzigd: 08-01-2020

Het middelbaar beroepsonderwijs bereidt jaarlijks bijna 500.000 studenten voor op de arbeidsmarkt van de techniek, zorg en welzijn, economie en arbeidsmarkt, de samenleving en een vervolgopleiding (drievoudige kwalificatie). Ruim 40% van onze beroepsbevolking heeft een mbo-diploma. Het mbo is dus een belangrijk en bovendien stevig fundament van de samenleving en economie. Internationaal staat ons mbo ook hoog aangeschreven.

Jongeren die vanuit het vmbo en het havo gaan kiezen voor een vervolgopleiding moeten weten hoe leuk, inspirerend en veelzijdig het mbo is. Dat willen we laten zien met Dit is mbo. Binnen Dit is mbo werken we samen met onder meer het georganiseerde bedrijfsleven VNO-NCW/MKB-Nederland, WorldSkills Netherlands, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en het ministerie van OCW. Weten welke events er door het jaar heen in, om en met het mbo worden georganiseerd? Check de ditismbo.nl. Via de website en social media-kanalen van Dit is mbo brengen we het hele jaar door studenten in beeld met passie en trots voor hun beroepsopleiding en vak. Dit is mbo is ook de inspiratiebron voor ouders, (aankomende) docenten en instructeurs, (landelijke en lokale) overheden en het (landelijke en lokale) bedrijfsleven. Kortom: voor iedereen die meer wil weten over het mbo!

De mbo-scholen zelf leveren een grote bijdrage aan Dit is mbo, bijvoorbeeld met de jaarlijkse Ambassadeursverkiezing: Mbo'ers Pakken Aan. Voor deze verkiezing, met als landelijke finale het Ambassadeursgala, vaardigen de scholen hun ambassadeur af: een student die zijn of haar opleiding een bijzondere prestatie heeft neergezet en daarmee ‘staat’ voor de veelzijdigheid en diversiteit van het mbo. De winnaar van de verkiezing krijgt de titel Landelijke Ambassadeur mbo en is een jaar lang het gezicht en de stem van het mbo. De verkiezing vindt jaarlijks plaats van juni tot en met november en is te zien via het YouTube-kanaal Dit is mbo. Hier vind je meer over de verkiezing en de winnaar van 2019.