Imago mbo

Laatst gewijzigd: 23-04-2018

Het middelbaar beroepsonderwijs bereidt jaarlijks bijna 500.000 studenten voor op de arbeidsmarkt van de techniek, zorg en welzijn, economie en arbeidsmarkt, de samenleving en een vervolgopleiding (drievoudige kwalificatie). Ruim 40% van onze beroepsbevolking heeft een mbo-diploma. Het mbo is dus een belangrijk en bovendien stevig fundament van de samenleving en economie. Internationaal staat ons mbo ook hoog aangeschreven.

Toch staat het mbo in eigen land minder goed op de kaart. Daardoor kiezen veel jongeren die juist goed in het mbo op hun plaats zouden zijn, toch voor ander vervolgonderwijs. Ook in de media zien we weinig terug van de goede prestaties van het mbo. Daarom is de MBO Raad in 2011 het label Dit is mbo gestart. Dit is mbo draait om de kansen die het mbo jongeren biedt en over de trots van studenten. De website en social media-kanalen van Dit is mbo brengen het hele jaar door trotse studenten in beeld met passie en trots voor hun vak. De campagne richt zich op mbo-studenten, vmbo-leerlingen, docenten, ouders, politiek, bedrijfsleven en de samenleving.

De mbo-scholen zelf leveren een grote bijdrage aan Dit is mbo. Een belangrijk evenement binnen de campagne is de jaarlijkse Ambassadeursverkiezing. Met deze verkiezing, met als landelijke finale het Uitblinkersgala, brengen scholen studenten voor het voetlicht die tijdens hun opleiding een bijzondere prestatie hebben neergezet. Op die manier wordt positieve aandacht gegenereerd voor de mbo-sector op landelijk, regionaal en lokaal niveau. De winnaar van de verkiezing krijgt de titel Landelijk Uitblinker en is een jaar lang ambassadeur voor het mbo. De verkiezing vindt jaarlijks plaats van juni tot en met november.

Monique de Jong

Monique de Jong

Communicatieadviseur
06 - 2496 7480