Entreeonderwijs

Hoe organiseer je onderwijs voor de doelgroep van Entree? De diversiteit van deze groep studenten maakt dat er altijd sprake is van maatwerk en flexibiliteit. Verschillende onderzoekers, docenten uit de praktijk en andere professionals hebben methodieken en tools ontwikkeld om het onderwijs in te richten.

In vergelijking met andere opleidingsniveaus hebben Entree-studenten vaker specifieke ondersteuningsbehoeften. Diverse informatiebronnen bieden handvatten voor de passende begeleiding voor vervolgstappen in het onderwijs of de overgang naar de arbeidsmarkt. Naast het proces van begeleiding komen ook meer specifieke thema’s aan bod zoals Beroepspraktijkvorming (BPV), taal en rekenen en het kwalificatiedossier met keuzedelen.

We presenteren de relevantste informatie op onderstaande pagina's.