Kabinet investeert in lerarenprofessionalisering

27 juli 2023 12:00

Het kabinet investeert de komende tien jaar in de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep vanuit het Groeifonds met de Nationale Aanpak Professionalisering Leraren. Voor de Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren is vanuit het Groeifonds 73 miljoen euro vrijgemaakt. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken deze vrijdag bekend.

Wat is NAPL?

In de NAPL werken leraren, scholen en opleidingen samen om leraren (po, vo en mbo) beter doorlopend te ontwikkelen: van startende leraar tot expert. Dat draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van het onderwijs, maar ook aan de aantrekkelijkheid van het beroep van leraren.

Goed onderwijs begint bij een goede leraar. De ontwikkeling van leraren houdt niet op bij de lerarenopleiding. Hiervoor is een aanbod van ontwikkelingsmogelijkheden nodig dat past bij de loopbaan van leraren, van goede kwaliteit is en aansluitend bij wetenschappelijke inzichten.

Pijlers

NAPL ontwikkelt een infrastructuur voor de professionalisering van leraren door te investeren in vier pijlers:

  1. Landelijke ontwikkelpaden.
  2. Opleidingsregister.
  3. Co-creatielabs in regionale netwerken.
  4. Systeem van kwaliteitsborging.

Tussenevaluatie

Deze nieuwe infrastructuur draagt bij aan een hogere kwaliteit van de professionalisering van leraren. Dit zorgt voor een verbetering van onderwijskwaliteit, groei van ontwikkelmogelijkheden van kinderen en uiteindelijk een versterking van de economische welvaart en het verdienvermogen van Nederland. Als later uit een tussenevaluatie blijkt dat deze aanpak vruchten afwerpt, is voor dit project nog eens 87 miljoen euro beschikbaar.

De aanvraag voor de NAPL is een initiatief van het ministerie, werkgevers- en werknemersorganisaties en lerarenopleidingen. Dat zijn: VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen, AOb, FvOv, Platform VVVO, BVMBO en het Lerarencollectief. Er is 73 miljoen euro definitief toegekend en 87 miljoen euro voorwaardelijk. Bekijk alle aanvragen op Nationaal Groeifonds Projecten ronde 3 | Nationaal Groeifonds.