MBO Raad en werknemersakkoord: Cao mbo 2023-2024.

27 juli 2023 12:00

De onderhandelingsdelegaties van de MBO Raad en de werknemersorganisaties hebben op 29 juni een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao mbo 2023-2024. Belangrijk resultaat van de onderhandelingen is de loonsverhoging van gemiddeld 10% gedurende de looptijd tot 1 juni 2024. Voor de delegaties aan beide zijden van de tafel was een significante bijdrage leveren aan het verlichten van koopkrachtverlies van alle werknemers urgent.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao mbo werden afgelopen week na een korte periode zonder overleg hervat. De MBO Raad had begrip voor het besluit van de werknemersorganisaties om de onderhandelingen stop te zetten en is blij met de constructieve wijze waarop nu in een korte tijd een akkoord is bereikt.

Onderhandelaarsakkoord op 4 hoofdpunten

1.  Loonstijging van gemiddeld 10%

 

Loonstijging - Per 1 juli 2023 worden de lonen verhoogd met gemiddeld 7%. Per 1 januari 2024 volgt daarbovenop een salarisverhoging van 3%. Met extra aandacht is gekeken naar salarisgroei van medewerkers in lagere loonschalen: zij gaan er met de afspraken in deze cao verhoudingsgewijs meer op vooruit, tot meer dan 12%.

Incidentele uitkering - Alle medewerkers (peildatum 1 juli 2023) krijgen in augustus 2023 een incidentele uitkering van 1000 euro bruto.

Thuiswerkvergoeding - Deze sluit minimaal aan bij wat de werkgever fiscaal onbelast kan vergoeden. Voor 2023 is dat euro 2,15 per dag.

2. Toekomstbestendige en flexibele arbeidsvoorwaarden

Sociale partners gaan gezamenlijk in regionale bijeenkomsten ophalen wat werkgevers en werknemers in de sector nu en de toekomst belangrijk vinden aan arbeidsvoorwaarden. De opbrengsten dragen bij aan de inzet voor een nieuwe cao mbo aan beide kanten. Deze afspraak is een uitwerking van de ambitie van werkgevers om recht te doen aan de vele veranderingen in de mbo-sector en de diversiteit en flexibiliteit in wensen van werknemers als het gaat om arbeidsvoorwaarden en zo bij te dragen aan werkplezier.

3. Elke stagiair een stagevergoeding van minimaal 250 euro

De stagevergoedingsafspraak uit het Stagepact mbo wordt vertaald naar een passende vergoeding voor elke stagiair, ongeacht het opleidingsniveau (evenwaardigheid). Elke mbo-school heeft een stagevergoedingsregeling waarin is opgenomen dat de minimale stagevergoeding 250 euro bedraagt bij een fulltime stage.

4. Begeleiding startende docenten, inclusie en diversiteit

Mbo-scholen willen een werkomgeving bieden waarin beginnende docenten een goede start hebben, elke docent perspectief heeft en iedereen welkom is.

  • Startende docenten – om bij te dragen aan het aantrekken en behoud van specifiek deze groep zijn specifieke afspraken opgenomen over inwerkactiviteiten (in relatie tot hun normjaartaak) en maatwerk voor individuele inwerkwensen.
  • Inclusie en diversiteit – het is belangrijk dat elke medewerker zich welkom voelt en daarom moeten bepalingen van de cao mbo voor iedereen die er werkt of wil komen werken in het mbo herkenbaar en toegankelijk zijn. Cao-partijen zullen gedurende de looptijd van deze cao mbo de cao-bepalingen hierop doornemen en waar nodig de cao-mbo op aanpassen. 

Binnen de gegeven mogelijkheden willen sociale partners maximaal investeren in het mbo voor huidige en toekomstige werknemers in het mbo. Ze zijn van mening dat dit onderhandelaarsakkoord daaraan bijdraagt. De MBO Raad legt het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan de leden tijdens een extra algemene vergadering op 7 juli.