Partner in Werkagenda Aanpak Jeugdwerkloosheid

06 juli 2023 12:00

De MBO Raad ondertekende vandaag samen met twintig partijen in het onderwijs- en arbeidsmarktveld en de ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) de Landelijke Werkagenda Aanpak Jeugdwerkloosheid. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: "Met deze werkagenda richten we ons op jongeren die door de coronacrisis werkloos zijn geworden, die hun baan dreigen te verliezen en op (voortijdig) schoolverlaters in een kwetsbare positie. Zo vergroten we hun kansen."

Het kabinet heeft als onderdeel van het steun- en herstelpakket vorig jaar en dit jaar in totaal bijna 150 miljoen euro uitgetrokken voor de aanpak van (dreigende) jeugdwerkloosheid door corona. Daarmee kunnen scholen en gemeenten studenten extra begeleiding bieden richting werk of een vervolgopleiding. Het gaat specifiek om jongeren zonder startkwalificatie die van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs komen, om studenten die uitvallen en of door voortijdig schoolverlater minder kans hebben op de arbeidsmarkt. Ook kunnen werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde jongeren geholpen worden met het extra geld voor gemeentelijke dienstverlening en de aanvullende hulp van regionale mobiliteitsteams. In diverse regio’s lopen initiatieven om deze jongeren meer ondersteuning te bieden.

Adnan Tekin: “Deze werkagenda sluit goed aan op onder meer het actieplan stages en leerbanen van SBB voor jongeren en biedt daarnaast de mogelijkheid om de samenwerking tussen scholen en gemeenten rond de aanpak jeugdwerkloosheid verder te bevorderen met steun uit de regionale mobiliteitsteams. In de RMT’s zitten gemeenten, UWV, beroepsonderwijs en sociale partners samen aan tafel. Het is daarbij onze wens om bepaalde knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld dat mbo-scholen ook passend nazorg kunnen aanbieden bij gediplomeerden van niveau entree en niveau 2 bij hun overgang naar de arbeidsmarkt."

Arbeidsmarkt is kwetsbaar en grillig

Jongeren hebben vaker dan andere leeftijdsgroepen een flexibel contract. Bovendien werken zij relatief vaak in sectoren die hard zijn getroffen door de crisis, zoals de horeca. Tekin: “Door de coronacrisis is ondubbelzinnig helder geworden dat de arbeidsmarkt kwetsbaar en grillig is. En het mbo is bij uitstek dé partner, zowel landelijk als in de regio, om jongeren snel vooruit te helpen en ze flexibel te maken op die grillige arbeidsmarkt.” De jeugdwerkloosheid liep daardoor tijdens de coronacrisis snel op van ruim 6% (maart 2020) tot meer dan 11% (augustus 2020). Dit percentage is inmiddels weer gedaald tot 8,7% (mei 2021) maar nog steeds een stuk hoger dan voor de coronacrisis. “Deze fluctuerende cijfers zullen met dit type arbeidsmarkt van alle tijden zijn. Daarom hebben we de ambitie om deze aanpak structureel onderdeel van het mbo te laten worden. Daarmee dragen we bij aan de flexibiliteit van jongeren op de arbeidsmarkt. Maar ook aan het creëren van kansen voor kwetsbare groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zodat ook zij kunnen meedoen.”

De Landelijke Werkagenda Aanpak Jeugdwerkloosheid is mede-ondertekend door de volgende organisaties: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa, Ingrado, Cedris, UWV, de Sectorraad voor Gespecialiseerd Onderwijs, de Sectorraad Praktijkonderwijs, de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), FNV, CNV, VCP, CNV Jongeren, FNV Young and United, VCP Young Professionals, VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.