Belang van toegankelijk onderwijs: MBO Raad weerlegt misvattingen rond VOG in De Telegraaf

21 november 2023 12:00

De MBO Raad heeft kennisgenomen van het artikel in De Telegraaf van dinsdag 21 november 2023 over de verklaring omtrent gedrag (VOG) van studenten die een veiligheids- of handhavingsopleiding volgen. De MBO Raad benadrukt dat dit artikel niet overeenkomt met onze visie op toegankelijk onderwijs. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, stelt: "Het idee om aan de voorkant te selecteren wie wel of geen opleiding mag volgen staat haaks op de vrije studiekeuze van studenten."

Transparante voorlichting over VOG

In De Telegraaf waarschuwt vakbond BOA-ACP dat sommige studenten geen stage kunnen lopen omdat ze geen VOG kunnen verkrijgen. Daarom zouden mbo-scholen aan de voorkant moeten selecteren op welke studenten wel of geen VOG kunnen krijgen. Dat is echter in strijd met de wet. Daarnaast constateert de MBO Raad dat het aanvragen van een VOG voor bijna al deze studenten geen probleem vormt. Tekin benadrukt: "Bij de voorlichting over deze opleidingen maken we studenten dan ook duidelijk dat een VOG nodig is om stage te kunnen lopen. Dit geldt niet alleen voor deze studies, maar ook bijvoorbeeld voor opleidingen in de kinderopvang. Met dat in het achterhoofd is het aan de student, en niet aan de school, om een keuze te maken voor een opleiding."

Passende oplossing

Indien het onverhoopt toch voorkomt dat een student geen VOG krijgt, is dat vooral vervelend voor de student, aldus Tekin. "Onze scholen proberen altijd naar een passende oplossing te zoeken om ervoor te zorgen dat een student zijn opleiding kan afronden. Maar in sommige gevallen is dat zeer moeilijk, gezien het belang van stage lopen binnen onze opleidingen." Tekin doet een beroep op mbo-scholen om tijdens de voorlichting van opleidingen waar een VOG nodig is, dit aspect nog duidelijker naar voren te brengen. “Daarmee voorkomen we teleurstelling bij studenten en stagebedrijven”