Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022

De MBO Raad, NRTO, het ministerie van OCW en Vereniging ExSamen vereenvoudigen de afspraken voor valide exameninstrumenten.

Wat gaat er veranderen?

In 2022 zijn de afspraken door Stichting VEMBO geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is tijdens de ledenraadpleging van de MBO Raad van april 2022 besloten om de afspraken te continueren in een vereenvoudigde vorm. Dit houdt in het kort in dat keuzedelen buiten de afspraken blijven vallen, maar wel gaan gelden voor mbo-certificaten. Bovendien wordt de certificering van examenleveranciers meer proportioneel ingericht en zal route 2 sterk vereenvoudigd worden. Dit betekent o.a. dat er in de toekomst geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen kwalificaties die wel of geen toegang tot route 2 hebben. Route 3 blijft ongewijzigd.

Meer informatie staat op de website van Stichting Validering examens mbo