BPV-Protocol

In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de BPV: "Beroepspraktijkvorming in het mbo, ervaringen van leerbedrijven" (april 2009), een aantal knelpunten in de BPV benoemd.

De belangrijkste geconstateerde knelpunten zijn het gebrek aan uniformiteit in vorm en aanpak van de BPV, de voorbereiding en begeleiding van de BPV en de communicatie tussen de onderwijsinstelling en bedrijf. In een bestuurlijk overleg over de BPV tussen MKB Nederland, VNO-NCW, Colo, het ministerie van OCW en de MBO Raad is afgesproken dat partijen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om de BPV te verbeteren en hoe partijen deze gezamenlijke verantwoordelijkheid in gaan vullen.