Cao mbo 2018-2020 en financiële arbeidsvoorwaarden

Op 28 september hebben de vakbonden de MBO Raad geïnformeerd dat hun achterbannen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat de cao mbo 2018-2020 op 1 oktober formeel in werking is getreden. Vakbonden en werkgevers in het mbo waren begin september al een onderhandelaarsakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao mbo met een looptijd van bijna 2 jaar.

Aanpassingen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 is de tekst van de cao mbo 2018-2020 gewijzigd. Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020, hebben cao-partijen de tekst op een aantal onderdelen bijgesteld. Er zijn aanpassingen opgenomen in de artikelen met betrekking tot buitengewoon verlof en aanverwante artikelen. Dit is het gevolg van de gemaakte procesafspraak om de artikelen over buitengewoon verlof beleidsarm aan te passen, zodat de in de cao gebruikte terminologie beter aansluit bij de woordkeus die de Wet arbeid en zorg (Wazo) gebruikt.