Kwaliteitszorg in het mbo

Het mbo ontwikkelt zich steeds meer tot een centrale speler in het regionale of sectorale netwerk van arbeidsmarkt en economie. Binnen het werkgebied heeft de mbo-school te maken met tal van stakeholders: werkgevers, leerbedrijven, lokale overheden, collega-scholen, sociale diensten. Samen met deze partners ontwikkelt de school een flexibel aanbod van opleidingen, dat is toegespitst op de specifieke behoeften van de regio of de branche. Omdat veel beroepen in een hoog tempo veranderen, is een nauwe band met werkgevers cruciaal. Zo kunnen innovaties in het werk snel leiden tot aanpassingen in de opleidingen. Dat vraagt van mbo-scholen wendbaarheid en veel lerend vermogen.

Omdat veel beroepen in een hoog tempo veranderen, is een nauwe band met werkgevers cruciaal. Zo kunnen innovaties in het werk snel leiden tot aanpassingen in de opleidingen. Dat vraagt van mbo-scholen wendbaarheid en veel lerend vermogen.