Praatplaat Teams in dialoog over kwaliteit met regionaal ecosysteem

Deze praatplaat is ontwikkeld voor onderwijsteams om te helpen in continue dialoog (over én weer) met hun ecosysteem te zijn over onderwijskwaliteit. Het doel van die continue dialoog over onderwijskwaliteit is om initiële studenten steeds beter toe te leiden naar een diploma.

Onder een onderwijsteam wordt verstaan: (gast)docenten, instructeurs, slb’ers, teamleiders en opleidingsmanagers. De plaat is bedoeld om het gesprek en denken van een onderwijsteam op gang te brengen over de dialoog over onderwijskwaliteit met hun ecosysteem. De inhoud is niet uitputtend maar faciliterend en richtinggevend.