Q&A wet verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

In februari 2022 namen zowel de Tweede als Eerste Kamer het wetsvoorstel verbetering rechtsbescherming mbo-studenten aan. Doelstelling van dit wetsvoorstel is de rechtspositie en de rechtsbescherming van studenten in het mbo te verbeteren en de administratieve lasten voor mbo-instellingen te verminderen.

Dit doet de wet op verschillende thema’s binnen het mbo. De Q&A over de wet verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten voorziet in veel gestelde vragen en antwoorden over de drie thema’s die deze wet regelt:

  • Passend Onderwijs
  • Rechtsbescherming
  • Aanmeld- en inschrijvingsproces (afschaffen OOK)

De Q&A is gevalideerd door het ministerie van OCW. Bekijk hier het webinar van Vincent Gerez (OCW) en Pierre Veelenturf (MBO Raad) over het afschaffen van de OOK.

Webinar afschaffing onderwijsovereenkomst