Rapport studiesucces entreestudenten

Studenten die een mbo-entreeopleiding volgen, starten zonder diploma van het voortgezet onderwijs op het mbo en worden voorbereid op doorstroom naar mbo-niveau 2 of op toetreding tot de arbeidsmarkt. Tot nu toe ontbreekt het echter aan zicht op hoe het entreestudenten op het mbo vergaat. Vandaar dat de bedrijfstakgroep Entree van de MBO Raad dit onderzoek heeft laten doen naar het studiesucces van entreestudenten.