Strategisch Meerjaren Perspectief 2022 - 2030

Ze geven kleur aan dorpen en steden met hun ondernemingen, zijn onmisbaar in vitale sectoren zoals de zorg, transport, detailhandel, hospitality, cultuur en media, de techniek. Hun ideeën, kennis en kunde zijn de schakel in de aanpak van de grote én kleine maatschappelijk vraagstukken. Als burgers zijn ze dragers van de democratie en nemen ze hun verantwoordelijkheid voor maatschappelijke transities die de nieuwe wereld kenmerken. Ze dragen bij aan de sociale cohesie in wijken, dorpen en steden.

Kortom: mbo’ers zijn cruciaal

Kortom: mbo’ers zijn cruciaal voor de welvaart in dorp, stad, regio en – bij elkaar opgeteld - het land. Ze verdienen het allerbeste, in persoonlijke ontplooiing, scholing, professionalisering en in waardering, zowel maatschappelijk als economisch. We zijn trots op elk talent – van jongere tot volwassene, starter op de arbeidsmarkt of ervaren professional, hier (al) geworteld of nieuwkomer - dat met ons stappen zet op zijn/haar persoonlijk gekozen pad als burger in de samenleving en beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt.