Mbo & samenleving

Mbo & samenleving

MBO Raad kritisch op plan examinering Burgerschap

Onderwijsminister Dijkgraaf is van plan om vanaf 2026 het vak Burgerschap te gaan examineren. De MBO Raad staat naast de minister als het gaat om goed burgerschapsonderwijs, maar vindt het idee om het vak af te ronden met een onvoldoende, voldoende of goed zeer onwenselijk.

Toekomstbestendig mbo - brief aan het nieuwe kabinet

In een brief aan formateur Ronald Plasterk roept de MBO Raad bij monde van voorzitter Adnan Tekin het nieuw te vormen kabinet op om te investeren in een toekomstbestendig mbo.
04 jun

Gezonde School: interactieve werksessie jaarplan 2025

Gezonde School bereidt momenteel het jaarplan 2025 voor. We vinden het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat er speelt in het onderwijs. Daarom gaan we graag in gesprek met onderwijsprofessionals uit het primair, gespecialiseerd en voortgezet onderwijs, en mbo (middelbaar beroepsonderwijs).

Studenten en senioren leren van elkaar

Roc-studenten en senioren leren van elkaar in huiskamercafés en zorginstellingen.
Jong en oud delen ervaringen tijdens maatschappelijke diensttijd-project MDT Generation Wise.

Duurzaamheid

Mbo-scholen hebben ook een rol in milieubewustzijn. Ze kunnen duurzame keuzes maken bij inkoop, zoals groene energie en afvalreductie.

Inburgering

Mbo-scholen worden benaderd om vluchtelingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Er zijn drie groepen: 12-18-jarigen, 18-plussers zonder verblijfsstatus en 18-plussers met verblijfsstatus. Samenwerking en diplomawaardering spelen een rol in het proces.

Studentenwelzijn - vitaal mbo

Mentaal welzijn van mbo-studenten is cruciaal voor schoolsucces. We willen dat studenten zich goed voelen en actief deelnemen aan het onderwijs. Op deze pagina's vind je inspirerende interventies en activiteiten voor hun mentale welzijn.

Sociaal domein

Het mbo is voor iedereen toegankelijk en houdt rekening met beperkingen. Scholen passen het onderwijs aan en adviseren studenten over passende opleidingen. Zelfs als niet alle diploma-eisen worden behaald, kunnen studenten een schoolverklaring krijgen en actief deelnemen aan de samenleving.

Internationalisering

Internationale ervaringen verbeteren inzetbaarheid en ontwikkeling. Mbo-docenten profiteren ook. MBO Raad stimuleert internationalisering voor een brede blik.

Taal en rekenen

Basisvaardigheden zoals Nederlands, rekenen en Engels zijn belangrijk in het mbo. Kennispunt MBO Taal en Rekenen biedt ondersteuning aan beleidsmedewerkers, examencommissies en docenten voor deze vakken.
Abonneer op Mbo & samenleving