Leven Lang Ontwikkelen

Om weerbaar te blijven in een snel veranderende arbeidsmarkt is bij- en omscholen van belang. De grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, zoals de energietransitie, de woningbouw, het onderwijs en de zorg, beïnvloeden de maatschappelijke opdracht van het mbo. Het mbo is van cruciale waarde voor de realisatie en het verder ontwikkelen van deze maatschappelijke opgaven.

Het mbo biedt kansen

Het mbo vergroot de kansen van jongeren en (jong)volwassenen op een goede plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het mbo is een belangrijke partner in de regio door de sterke banden met het regionale bedrijfsleven en de regionale overheden. Het mbo is partner in het maken van scholingsarrangementen en het gezamenlijk oplossen van sociaal maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onderwijs en ontwikkeling. Met een waaier aan oneindige onderwijsmogelijkheden die elkaar versterken en aansluiten op talent, passie en wat iemand kan, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in Nederland mee kan doen. Iedereen heeft recht op het behalen van een kwalificatie voor de arbeidsmarkt, minimaal een startkwalificatie. Een leven lang ontwikkelen voor iedereen is nodig om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt, om te kunnen voorzien in bestaanszekerheid.

Veelgestelde vragen:

Hoe kijkt de MBO Raad naar het aanbesteden van scholingstrajecten in de regio?
Wat is de inzet van de MBO Raad op Leven Lang Ontwikkelen?
Welke rol kan het mbo spelen in het leven lang ontwikkelen traject?

Erkenning verworven competenties

Volwassenen kunnen waardevolle kennis en ervaring hebben opgedaan via verschillende wegen, zoals opleidingen, werk of vrijwilligerswerk. EVC (Erkenning Verworven Competenties) is een proces dat erkende aanbieders gebruiken om te beoordelen of iemand recht heeft op een Ervaringscertificaat. Dit certificaat toont aan wat iemand kan en weet en kan helpen bij het vinden van betere kansen op de arbeidsmarkt. Het EVC-systeem heeft twee routes: de Arbeidsmarktroute en de Onderwijsroute. Het Nationaal Kenniscentrum EVC waarborgt de kwaliteit van de Ervaringscertificaten voor de Arbeidsmarktroute. EVC is een belangrijk instrument voor een leven lang ontwikkelen.

Veelgestelde vragen:

Hoe verloopt de arbeidsmarktroute voor validering persoonlijke kennis?
Hoe verloopt de onderwijsroute voor validering persoonlijke kennis?