Martin Wiersma, onderzoeker en directeur Expertisecentrum Hoger Onderwijs: inzicht in het functioneren van alumni-netwerken

Laatst gewijzigd: 25-01-2022

Dit online vragenuurtje biedt op basis van theorie, onderzoek en ervaring inzicht in het functioneren van alumninetwerken. We bespreken de structuur van netwerken, de waarde van jouw opleiding/instelling voor alumni en de waarde van alumni voor jouw opleiding/instelling. We gaan na op welk niveau je de samenwerking kunt en wilt inrichten en welke infrastructuur daarvoor nodig is. Het biedt je de gelegenheid om jouw doelen scherper te formuleren, na te gaan welke interactie daar bij past en wat daarvoor nodig is. Er is uiteraard ruimte voor vragen.

Op basis van onderzoek naar alumni, bespreken we de volgende vragen:

  • Hoe functioneren netwerken
  • Wat is het belang van alumni bij een alumni-netwerk
  • Wat is het belang van een ROC bij een alumni-netwerk
  • Op welk niveau wil je contact met alumni
  • Hoe richt je activiteiten in die daaraan tegemoet komen
  • Welke infrastructuur vraagt dat
  • Tenslotte is de vraag hoe je hiermee verder wilt.

Martin Wiersma is directeur van EXPHO. Hij heeft onderzoek gedaan naar alumni, daarover masterclasses verzorgd en is zelf ook voorzitter van een alumnivereniging (Aveum).