MBO Diensten

Laatst gewijzigd: 15-03-2016

MBO Diensten voert projecten uit in opdracht van onder andere de MBO Raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en mbo-scholen. De projecten zijn divers en beslaan alle facetten die te maken hebben met onderwijs.

MBO Diensten werkt met professionals die gedetacheerd zijn vanuit het onderwijs en daardoor over veel kennis en ervaring beschikken.