Help 138.000 jongvolwassenen op de arbeidsmarkt!

31-05-2016

De MBO Raad maakt zich zorgen over ruim 138.000 23-plussers die door een steeds groter wordende afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van de economische crisis, robotisering en digitalisering, verdringing door hoger opgeleiden en het verdwijnen van bepaalde beroepen, buiten de boot vallen op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben geen werk en volgen geen onderwijs. Bijna de helft van hen beschikt niet over een afgeronde beroepsopleiding of startkwalificatie. Niet alleen hebben zij te maken met een te laag opleidingsniveau op een toch al ongunstige arbeidsmarkt, vaak kampen zij ook met persoonlijke complexe problemen. Schulden, gezondheidsproblemen, psychische en sociale problemen, demotivatie en een gebrek aan perspectief zijn hen niet vreemd.*In aanloop naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen roept de MBO Raad de politieke partijen dan ook op laagopgeleide jongeren naar een hoger niveau te brengen door hen financiële middelen én begeleiding te geven.

Ruim 138.000 jongeren tussen de 23 en 27 jaar gaan het niet redden op de Nederlandse arbeidsmarkt zonder om- of bijscholing.

Gecoördineerde actie

Voor veel van deze jongeren is meer nodig dan alleen een duwtje in de rug. Ze bevinden zich in een spagaat. Zonder inkomen hebben ze nauwelijks zicht op het oplossen van hun problemen. Tegelijkertijd maken hun problemen het vaak onmogelijk aan het werk te gaan of met een opleiding te beginnen.

De mbo-sector beschouwt het als zijn taak deze doelgroep via een combinatie van leren en werken naar een hoger diploma te brengen. Dit vereist een meerjarige, gecoördineerde actie van werkgevers, UWV, gemeenten, publiek bekostigde én private scholen. Maar uiteraard ook extra begeleiding en financiële middelen om daarin echt succesvol te kunnen zijn.

Studenten op het Friesland College
Afbeelding van Friesland College/Maartje Roos

Wat moet er gebeuren?

  1. Organiseer (regie op) persoonlijke begeleiding

    Deze specifieke groep van 23-plussers is gebaat bij iemand die hen persoonlijk begeleidt en motiveert bij het vinden en van scholing en werk. Ook nadat zij gestart zijn met hun opleiding of bij hun nieuwe werkgever.
  2. Zorg voor een inkomen

    Qua inkomen zitten deze mensen behoorlijk klem. Deze groep is gebaat bij een traject van leren en werken (bbl). Maar een bbl-plek kunnen ze vaak niet bemachtigen omdat de meeste werkgevers niet geneigd zijn deze doelgroep een dienstverband aan te bieden. Bovendien mogen werkzoekenden geen bbl- of bol-opleiding volgen met behoud van hun uitkering.
  3. Zorg voor maatwerkscholing

    Via leren en werken zal deze groep naar een hoger mbo-niveau gebracht moeten worden. Dit vraagt een aparte aanpak, combinaties van trajecten, samenwerking tussen publieke en private aanbieders, versnelde opleidingen, denken in mogelijkheden in het arrangeren van scholing.

Alleen met bovenstaande maatregelen kan worden voorkomen dat een grote groep jongeren in een sociaal isolement raakt en in grote financiële moeilijkheden belandt. Daarom roept de MBO Raad politiek Den Haag en de relevante partijen op deze probleem onder ogen te zien en lezen we straks graag in het Regeerakkoord: … krijgen laag opgeleide jongeren financiële middelen én begeleiding om een (hoger) diploma te halen.

 

* Bron: Eimers, T., Keppels, E. & Woude, S.L., van der, (2016) Perspectief op 23-plus