Reconstructie van een intelligente lockdown in het mbo

30-04-2020

De mbo-scholen blijven voorlopig nog gesloten, kondigde minister-president Rutte in zijn persconferentie van 21 april 2020 aan. Wat ging er vooraf aan de lockdown op 15 maart 2020? Een gesprek met Rob Neutelings, voorzitter college van bestuur, over de lock down en de dilemma’s waar je als school voor mbo en vmbo mee te maken krijgt.

 

Op woensdag 26 februari 2020 wordt bij een man uit Loon op Zand als eerste van Nederland het coronavirus vastgesteld. Het is dan midden in de voorjaarsvakantie voor de regio’s zuid en midden. Rob Neutelings, voorzitter raad van bestuur van Curio, met vmbo- en mbo-scholen in West-Brabant, krabt zich achter zijn oren en pakt de telefoon. Hij belt vervolgens de directeur facilitaire dienst, de secretaris raad van bestuur, en het hoofd communicatie Maike de Bruijn met de vraag hun vakanties op te schorten en terug te komen. Die week nog wil hij een overleg met dit crisisteam.

Scenario’s

Stel je eens voor dat Brabant het nieuwe Wuhan wordt en op slot gaat? Hoe gaan we dat dan doen met 38 locaties voor circa 23.000 vmbo-leerlingen en mbo-studenten, houdt Neutelings zijn crisisteam voor. Twee weken later worden alle scenario’s die het team bedenkt, waarheid. 

Nog voordat minister-president Rutte op 15 maart de lock down voor alle scholen in Nederland aankondigt, heeft Neutelings al vijf locaties moeten sluiten. Alle studenten van Curio die in het buitenland stage liepen, worden stapsgewijs terug naar Nederland gehaald.  “Door de strengere coronamaatregelen voor Brabant was het ziekteverzuim van studenten, leerlingen en medewerkers op een aantal locaties dusdanig groot dat het onderwijs en ook de veiligheid van studenten en medewerkers in gedrang kwamen. Scholen sluiten en leren op afstand uitrollen, was de enige optie,” zegt Neutelings. 

Maar Neutelings zit ook met de vraag hoe examens afgenomen kunnen worden in het vo en mbo. Wat doe je met kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen of van ouders met vitale beroepen? Hoe moet het met studenten die stage lopen? En met het aantal verplichte onderwijsuren en praktijkonderwijs? Neutelings stuurt een open brief naar onderwijsministers Van Engelshoven en Slob met zijn vragen. “We wilden duidelijkheid. Het ministerie van Onderwijs nam in het begin geen regie, tenminste zo voelde dat in Brabant gezien de urgentie van de situatie die wij op dat moment hadden. Gelukkig is dat door de MBO Raad en het overleg van de ministers met Brabantse schoolbestuurders bijgestuurd.”

Communicatie 

Op momenten van onduidelijkheid komt veel neer op duidelijke communicatie, zowel intern als extern. Maike de Bruijn, hoofd communicatie: ”De belangrijkste communicatieboodschap is dat de gezondheid van onze leerlingen, studenten en medewerkers voorop staat. En dat we de regels van de overheid en het RIVM daarin volgen. We hebben onze studenten, leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en lokale overheden steeds meegenomen in onze besluiten. Dat was soms lastig omdat we op de muziek vooruitliepen. De actualiteit hielp ons mee om moeilijke besluiten zoals het sluiten van locaties onder de aandacht te brengen. Intern staat bij ieder crisisoverleg de hamvraag centraal hoe wij onze kwaliteit van onderwijs kunnen garanderen. Wat is daarvoor nodig? Alle crisisteamleden hebben korte lijnen met hun achterban, waardoor we snel kunnen schakelen en maatregelen kunnen uitrollen. Zoals het inrichten van online onderwijs waarmee we begonnen waren voordat de eerste locaties dicht gingen.” 

Transparant zijn in je communicatie en kennisdeling op alle niveaus is essentieel, zegt De Bruijn. Samen met het communicatieteam en het crisisteam zorgde zij ervoor dat medewerkers van elkaar kunnen leren door goede voorbeelden te laten zien via webinars en interne nieuwsbrieven. Ook ontvangen alle medewerkers nagenoeg dagelijks op een vast tijdstip een update over de corona-aanpak in hun mailbox. Er kwam één emailadres waar studenten, leerlingen, ouders en medewerkers hun vragen over de coronamaatregelen konden stellen. In het begin overheersten vragen over het besmettingsgevaar van COVID-19. Later kwamen daar vragen bij die de onzekerheid van onderwijsmedewerkers weergaven over het invullen van afstandsonderwijs, stages en examinering

Vooruitkijken

Neutelings is blij dat de overheid nu duidelijkheid heeft gegeven over deze onderwerpen, maar hij kijkt ook alvast vooruit naar het moment dat de deuren van de scholen weer open gaan. “De 1,5 meter-samenleving is voorlopig het nieuwe normaal. We denken na hoe we met 1,5 meter tussen iedereen in onderwijs kunnen verzorgen. Moeten we bijvoorbeeld evenementenhallen huren om examens af te nemen en les te geven? Welke maatregelen kunnen we nemen om onderwijs te geven aan contactberoepen zoals kappers en tandartsassistenten? Hoe combineren we fysiek onderwijs met afstandsleren? Hoe gaan we om met praktijkvakken en stages? En heel belangrijk: hoe sluiten de maatregelen van het openbaar vervoer aan op onze nieuwe 1,5 meter-maatschappij, zodat studenten veilig naar school kunnen komen?” 

De scenario’s voor ‘het nieuwe normaal’ zijn grotendeels al bedacht door het crisisteam. Ze beraden zich ook op het nieuwe schooljaar dat in september start. Neutelings: “We hebben van deze coronacrisis geleerd dat wat je bedenkt veel sneller waarheid wordt dan je kunt voorzien. Een goede voorbereiding is het halve werk.”

 

Reageer