Achter het nieuws: is het vmbo een beroepsopleiding of niet?

11-01-2018

“De beroepsroute biedt een gouden kans op een goede toekomst. Sommigen kiezen niet meer voor het langere pad van 4 of 5 jaar hbo, maar willen zo snel mogelijk door naar werk en een inkomen,” zegt MBO Raad-voorzitter Ton Heerts in het AD. Met de beroepsroute bedoelt Heerts de route vmbo-mbo. Hij reageert op cijfers over de daling van het aantal vmbo-leerlingen in het voortgezet onderwijs. De krant belicht de maatschappelijke trend om hogere diploma’s te halen, terwijl de arbeidsmarkt momenteel schreeuwt om meer praktijkmensen. Maar waar doelt het AD precies op met praktijkmensen en beroepsopleidingen?

Afbeelding van Deltion College
Afbeelding van student op het Deltion College

Doordat steeds minder leerlingen kiezen voor het vmbo komt de beroepsroute vmbo-mbo onder druk te staan, waarschuwen de VO-raad en MBO Raad al enige tijd. De nieuwste cijfers van het AD bevestigen deze trend. VO-raad-voorzitter Paul Rosenmöller stelt: “Er is druk vanuit de maatschappij om een hoger, vaak theoretisch schoolniveau te halen. Praktisch talent wordt in onze samenleving ondergewaardeerd.” Om dit beeld te veranderen kunnen jongeren op het havo en vwo steeds meer praktijkvakken volgen, schrijft het AD. Tegelijkertijd suggereert het artikel dat jongeren met een “praktische vmbo-opleiding, de basisberoepsgerichte leerweg” gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt. Dat is een misvatting.

Jongeren volgen op het vmbo de eerste vier jaar van de beroepsroute vmbo-mbo. Pas na het vmbo kiezen ze voor een beroepsopleiding op het mbo. Met een mbo 2-diploma (of hoger) hebben zij volgens het ministerie van OCW een startkwalificatie en zijn zij opgeleid voor de beroepspraktijk. Met startkwalificatie bedoelt het ministerie het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op een baan.

Mbo-studenten lopen onder andere stage bij een erkend leerbedrijf en volgen daarvoor diverse vakken. Wat de mbo-student precies moet kennen en kunnen staat in het kwalificatiedossier. Hierover hebben mbo-scholen en bedrijfsleven in de sectorkamers van SBB afspraken hebben gemaakt. Pas in een beroepsopleiding leren studenten wat de arbeidsmarkt van hen vraagt. Wel werken het vmbo en mbo intensief samen om te zorgen voor een zo’n sterk mogelijke beroepsroute.

Kort samengevat: het vmbo bereidt jongeren voor op een praktijkopleiding, het mbo kwalificeert voor de arbeidsmarkt. Het vmbo is als type onderwijs vergelijkbaar met het havo dat voorbereidt op een beroepsopleiding aan het hbo. Of het vwo dat jongeren voorbereidt op een carrière in het wetenschappelijke onderwijs.

Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673

Reageer