Centrale Studentenraad van start

12-10-2017

Voor studenten door studenten
ROC Midden Nederland heeft sinds 10 oktober een nieuwe  Centrale Studentenraad (CSR). Na een ontbijt met het College van Bestuur (CvB) werden de leden van de Centrale Studentenraad rond ​​10 uur officieel geïnstalleerd in de aula onder de belangstelling van bijeengekomen studenten. Na het tekenmoment gingen de negen studenten op een tour langs alle Colleges in Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht. Hier stelden zij zich zij op een ludieke manier voor aan hun medestudenten. Ze kregen daarbij begeleiding van twee studenten van de Nederlandse Popacademie (Gosse Bosma en Yassir Oostrom), die voor achtergrondmuziek zorgden en op theatrale wijze aandacht vroegen voor de CSR.

Maak onderwijs samen met de student
De directie van ROC Midden Nederland wil studenten overal bij betrekken in elke laag van de organisatie. De vier kritische factoren: cultuur, netwerk, vormen en infrastructuur uit het onderzoek 'Winnaars van morgen' vormen de basis voor deze studentenparticipatie. Sanne van der Broek, lid van de nieuwe CSR: "Studentparticipatie vind ik heel belangrijk, je hebt meer betrokkenheid bij de school en het is fijn om je in te zetten voor verbeterpunten. Je kunt niet goed opleiden zonder te luisteren naar je studenten!" Medelid Hans Koedijker: "Studenten weten als geen ander wat zij nodig hebben om te leren, en om de school succesvol te verlaten." De studenten van het CSR worden begeleid door Merel van Rees, Coach Studentparticipatie: "Met studentenparticipatie en onze nieuwe CSR zorgen we ervoor dat het een vanzelfsprekendheid wordt, dat al onze studenten meedenken en meewerken in alles wat wij doen in onze organisatie." Paul van Maanen, voorzitter CvB ROC Midden Nederland: "De medezeggenschapsrol van de CSR is niet alleen formeel. De leden zullen zich ook inspannen, als gezicht van de beweging in ons ROC, om studenten voortdurend te betrekken. Hiermee willen we medewerkers en studenten inspireren mee te doen."

 

De geïnstalleerde leden van de Centrale Studentenraad samen met Paul van Maanen en Kees Rutten van het CVB