Onderwijs volgt ontwikkelingen automotive op de voet!

08-01-2018

De technologische ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en netwerken gaan de komende jaren ons dagelijks leven sterk beïnvloeden. De auto wordt in de toekomst continue verbonden met het internet. Ook voor autodealers gaat er veel veranderen. Ze worden geconfronteerd met enorme uitdagingen en nieuwe mogelijkheden. Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat ook de beroepen in de automotive niet langer overeenstemmen met de huidige beroepen. Wie in de nabije toekomst aan de hoge eisen van de autofabrikanten wil voldoen en mee wil gaan in de digitalisering, moet medewerkers in de verkoop en service de nieuwste technologische ontwikkelingen bij gaan brengen. Ook toekomstig personeel moet dusdanig opgeleid worden dat ze in de toekomstige automotive industrie kunnen werken.

Bijeenkomst
Donderdag 10 en vrijdag 11 januari komen 25 medewerkers uit verschillende MBO’s uit Nederland en Spanje naar een, door Arcus, georganiseerd event over het project Garage 4.0. Leden van de MBO Raad verwelkomen de gasten vanaf half elf op de Schandelermolenweg in Heerlen. Later op de dag brengen ze een bezoek aan de technische school in Eupen. Gedurende deze dag zal ook Gino Decoster, projectleider Garage 4.0, en voormalig directeur van zowel Techniekcollege als Leeuwenborgh Techniek, Roy Palmen de gasten toespreken. Tot slot wordt er een bezoek gebracht aan de Ford fabriek in Keulen.

Project Garage 4.0
Het project "Garage 4,0" wil autobedrijven ondersteunen bij de verandering van het businessmodel dat zij moeten ondergaan. De verandering is sterk afhankelijk van de bereidheid en het vermogen zich aan te passen aan vernieuwingen. Het houdt een re-engineering van bestaande processen in en vereist vastberadenheid en lef. Het is belangrijk dat men openstaat voor veranderingen en niet alleen het risico maar ook de mogelijkheden ziet.

Meer weten over dit project
De provincie investeert 96.000 euro in dit Euregionale project voor vernieuwing van opleidingen in de autobranche met de naam Garage 4.0. Behalve de provincie steekt ook het CAO Werkgelegenheidsfonds Chemelot namens een groep Limburgse bedrijven er geld in. Het Interreg V-subsidieprogramma in de Euregio Maas-Rijn (EMR) is ervan overtuigd, dat het grensoverschrijdende project voor de EMR toekomst perspectief biedt, toegevoegde waarde kent en een voorbeeldfunctie is. Zowel verkopers, ondernemers en onderhoudsmonteurs als leerlingen en docenten kunnen aan dit project meedoen.

Arcus College