‘Laat rekenen meetellen voor diploma’

16-11-2016

Rekenen moet zo snel mogelijk meetellen voor het vo- en mbo-diploma. De MBO Raad en BVMBO roepen in een gezamenlijke brief de Vaste Kamercommissie OCW op de inspanningen van het onderwijs maximaal te ondersteunen door de lat voor de rekenexamens geleidelijk hoger te leggen. Op die manier worden alle leerlingen en studenten weer optimaal gemotiveerd.

Tot vorig jaar werkten scholen gericht toe naar het laten meetellen van algemene examens. Dit was een stok achter de deur. Dat dit werkt zien de scholen terug in de resultaten voor Nederlands. Deze stijgen substantieel, al direct vanaf het moment dat ze zijn gaan meetellen. Tot verrassing van de mbo-scholen besloot de Tweede Kamer in september 2015 rekenen niet mee te laten tellen voor het diploma. Hierdoor worden de inspanningen van leerlingen en studenten niet langer beloond.

De MBO Raad onderschrijft de stelling van de minister van OCW dat taal en rekenen basisvaardigheden zijn om goed te kunnen functioneren in beroep en maatschappij. Het is bovendien een pijler in het mogelijk maken van gelijke kansen. Mbo-scholen hebben deze ambitie al vastgelegd met het mbo rekenplan.

De Vaste Kamercommissie OCW vergadert 17 november over rekenen in het vo en mbo.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur