Nieuws

Benchmark mbo 2022: solide basis voor verwachte daling studentenaantallen

De MBO Raad heeft woensdag 10 april de Benchmark mbo 2022 gepresenteerd aan de Vaste Kamercommissie OCW. Voorzitter van de MBO Raad Adnan Tekin noemt de krimp één van de belangrijkste uitdagingen voor de sector.

MBO Raad kritisch op plan examinering Burgerschap

Onderwijsminister Dijkgraaf is van plan om vanaf 2026 het vak Burgerschap te gaan examineren. De MBO Raad staat naast de minister als het gaat om goed burgerschapsonderwijs, maar vindt het idee om het vak af te ronden met een onvoldoende, voldoende of goed zeer onwenselijk.

Opleiden in de beroepspraktijk vereist gezamenlijke inspanning

De MBO Raad heeft kennisgenomen van het recente rapport van de Onderwijsraad met de naam ‘Een klemmend beroep’, waarin de focus ligt op het belang van opleiden in de beroepspraktijk. Dit rapport benadrukt de cruciale rol van praktijkervaring binnen het onderwijs, iets waar wij als MBO Raad volledig achter staan.

Open dagen in volle gang: mbo-scholen laten zich van hun mooiste kant zien

Open dagen zijn een belangrijk contactmoment voor scholen met jongeren en hun ouders.

‘Geef omscholers als Eric Corton de ruimte, we hebben ze keihard nodig’

Adnan Tekin las en zag de oproep van Eric Corton om iets te doen aan de 'starre regelgeving' waarmee vooral oudere zijinstromers in het mbo te maken krijgen. De MBO Raad-voorzitter breekt een lans voor meer maatwerk en het aanbieden van avo-vakken in de beroepscontext.

Vernieuwd team Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen

Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen is 2024 gestart met een vernieuwd team.

‘Mbo zit aan voorkant van digitaliseringsbeweging in het onderwijs’

MBO Digitaal-voorzitter Pauline Satter, MBO Raad-bestuurder en portefeuillehouder digitalisering Mirjam Koster en Chief Digital Officer mbo Martijn Timmer blikken terug op het digitale jaar '2023' en kijken vooruit naar wat komen gaat.

Toekomstbestendig mbo - brief aan het nieuwe kabinet

In een brief aan formateur Ronald Plasterk roept de MBO Raad bij monde van voorzitter Adnan Tekin het nieuw te vormen kabinet op om te investeren in een toekomstbestendig mbo.

‘Haal de drempels naar het beroepsonderwijs weg’

De in- en doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs naar het mbo en hbo stokt, terwijl vakmensen juist harder nodig zijn dan ooit. Versterking van het beroepsonderwijs is dan ook noodzakelijk.

Belang van toegankelijk onderwijs: MBO Raad weerlegt misvattingen rond VOG in De Telegraaf

De MBO Raad heeft kennisgenomen van het artikel in De Telegraaf van dinsdag 21 november 2023 over de verklaring omtrent gedrag (VOG) van studenten die een veiligheids- of handhavingsopleiding volgen. De MBO Raad benadrukt dat dit artikel niet overeenkomt met onze visie op toegankelijk onderwijs.