Nieuws

MBO Raad en SURF werken samen aan cyberveiligheid van mbo-scholen

MBO Raad en SURF tekenen samenwerkingsovereenkomst om mbo-scholen beter te beschermen tegen cyberaanvallen en digitale weerbaarheid te verhogen.

Nu online: Jaaroverzicht ROC van Amsterdam - Flevoland

Het Jaarmagazine van het ROC van Amsterdam - Flevoland staat online. In dit magazine wordt teruggeblikt op 2022, een jubileumjaar voor het ROC van Amsterdam - Flevoland waarin het ROC van Amsterdam – Flevoland haar 25-jarig bestaan vierde.

Adnan Tekin en Lodewijk Asscher over het mbo

Lodewijk Asscher, na zijn politieke carrière, betrokken bij onderwijsgerelateerde functies. Adnan Tekin vraagt hem naar gelijke kansen, STAP-budget, publieke functie van mbo en zijn passie voor het mbo. Asscher waardeert het echte leren en echte banen in het mbo.

Video Dit is mbo Ambassadeursgala 2023

Nog even nagenieten van het Dit is mbo Ambassadeursgala 2023? Dat kan met de speciale nieuwsvideo die gemaakt is door het ANP. Bekijk alle video's van het Ambassadeursgala op het Youtube-kanaal van Dit is mbo.

De winnaars van Dit is mbo Ambassadeursgala 2023!

Minister Robbert Dijkgraaf reikt vijf prestigieuze mbo-prijzen uit tijdens het Dit is mbo Ambassadeursgala 2023 in Apeldoorn. Hij prijst het talent en vakmanschap van het mbo en benadrukt het belang ervan voor Nederland.

Schrappen STAP-budget zonder alternatief slechte zaak

De MBO Raad is verbaasd over het stopzetten van het STAP-budget door het kabinet. Voorzitter Adnan Tekin benadrukt het belang van een permanente leercultuur en leerrechten voor iedereen, vooral mbo'ers, op een snel veranderende arbeidsmarkt.

René Cuperus: ‘Organiseer samenleving rondom het mbo’

De traditionele links-rechtstegenstelling in Nederland verschuift snel naar een nieuwe scheidslijn tussen 'de Randstad' en 'de regio', met een groeiende opleidingskloof. René Cuperus ziet het mbo als een emancipatiemotor die als regionaal centrum afhakers en aanhakers nader tot elkaar kan brengen. De 'Atlas van Afgehaakt Nederland' toont de kortsluiting tussen 'Bestuurlijk Nederland' en 'de regio', wat leidt tot de opkomst van de BBB-partij. Nederland is steeds meer een diplomademocratie geworden, waarbij mensen buiten de Randstad zich niet vertegenwoordigd voelen. De opleidingskloof speelt hierin een grote rol.

Succesvolle Elektrische Mobiliteitsdag in Zutphen

Studenten van Aventus organiseerden een dag waarbij iedereen elektrisch rijden kon ervaren.

MBO Raad wil structurele financiering en wettelijke taak inburgering

MBO Raad dringt aan op structurele investering in onderwijsroute voor inburgeraars om hun potentieel te benutten en uitval te voorkomen. Deadline na 2025 bedreigt aanbod onderwijsroute. Oproep voor actie voor commissiedebat op 13 april.

Vraag extra kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling

De onderwijsraden vragen dringend extra geld voor arbeidsvoorwaarden van onderwijspersoneel vanwege het lerarentekort en hoge inflatie. Noodzaak voor goed en concurrerend pakket in cao-onderhandelingen voor behoud en aantrekken van personeel. Brief is gestuurd naar kabinet.