Uw school aanmelden voor de MBO Card

08-12-2016

Met de MBO Card kunnen studenten met CJP-korting naar culturele instellingen of evenementen als het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis of de Zwarte Cross. Daarnaast worden de studenten door Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) geïnformeerd over hun rechten en plichten binnen het mbo, en wordt de MBO Card ingezet om de medezeggenschap van studenten te vergroten.

De MBO Card is een initiatief van CJP in samenwerking met JOB en wordt ondersteund door het ministerie van OCW.