MBO Raad pleit voor regionale crimecoördinator

28-10-2019

"We moeten realistisch zijn: op sommige kinderen en jongeren heeft criminaliteit de onweerstaanbare aantrekkingskracht van snel geld kunnen verdienen en dure spullen kunnen kopen. Naast school doen ze dingen die niet in de haak zijn. Daar sluiten we ook in het mbo de ogen niet voor. Met politie, gemeentes, instanties als justitie en de zorg zullen we alles doen wat we kunnen om ook deze jongeren met een mooie opleiding op weg te helpen. En om dat goed te kunnen doen is nodig dat er een regionale crimecoördinator komt: iemand die alle betrokken instanties helpt om gecoördineerd met elkaar preventief actie te ondernemen. Want samen kunnen we veel effectiever zijn dan alleen." Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, reageert hiermee op de aandacht die RTL Nieuws op 28 oktober 2019 besteedt aan ondermijning.

"Met verreweg de meeste kinderen en jongeren in ons onderwijs gaat het gewoon hartstikke goed. Die halen hun diploma in het voortgezet onderwijs, gaan een beroepsopleiding of een opleiding aan de universiteit volgen en vinden een leuke job," zegt Heerts. "Helaas zien we ook dat aan de randen van het schoolplein criminaliteit als snelle manier om geld te verdienen aantrekkingskracht heeft op sommige jongeren. De onderwereld krijgt ook hier meer invloed op de bovenwereld. En daar maken we ons als beroepsonderwijs zorgen over. Onze scholen en de docenten zijn er in de eerste plaats om jongeren een vak te leren en te begeleiden op weg naar volwassenheid."

De RTL Nieuws-reportage laat zien dat voor sommige jongeren van alle leeftijden de aantrekkingskracht van even snel cashen met bijvoorbeeld een drugsgerelateerd ‘klusje’ groot is. "En zoals in die uitzending ook naar voren komt: dat lijkt niet eens zo gek omdat het gebruik van drugs inmiddels redelijk veralgemeniseerd is. Voor veel jongeren hoort een pilletje of iets anders bij hun levensstijl. Dan is de stap naar bijvoorbeeld een pakje bezorgen niet zo groot," zegt Heerts.

Burgerschap

"Natuurlijk doen we er in het onderwijs alles aan om jongeren ervan bewust te maken van dit soort ‘werk’ gewoon criminaliteit is. En niet de goede manier om je geld mee te verdienen." Het mbo doet dat onder andere via burgerschap. "In deze lessen komen allerhande onderwerpen aan bod, waaronder jongeren bewust maken van wat goed en fout is en kritisch denken." Ook hebben scholen contact met bijvoorbeeld wijkagenten, jeugdzorg en andere gemeentelijk instanties over jongeren of groepen jongeren die kwetsbaar zijn en meer begeleiding nodig hebben om op het goede spoor te blijven. "We zijn in het mbo natuurlijk niet naïef, onze docenten voelen vaak echt wel dat er iets niet klopt. Sommige jongeren leven helaas in parallelle werelden." Daarom is het volgens Heerts ook zo belangrijk dat het onderwijs onderdeel is van een preventieve aanpak. "Scholen zijn er in de eerste plaats om les te geven, jongeren een vak bij te brengen en te begeleiden: ze komen rond hun 16e jaar binnen en stappen als jongvolwassenen de wereld in na diplomering. Docenten kunnen ook signaleren en via school hulp inschakelen als ze vermoeden dat een jongere met de verkeerde dingen bezig is. Verder dan dat kan het niet gaan, daar zijn andere instanties voor nodig." 

Regionale coördinatie

Een vorm van regionale coördinatie zou heel welkom zijn. "Zodat alle instanties nog effectiever met elkaar preventie kunnen oppakken. We kunnen beter proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat deze jongeren afdwalen dan achteraf moeten repareren."