Nieuwe samenstelling Klachtencommissie goed bestuur mbo

12-07-2018

Het bestuur van de MBO Raad heeft Peter van Lieshout benoemd als voorzitter van de Klachtencommissie goed bestuur mbo. Daarnaast is Mirjam Depondt-Olivers per 10 juli benoemd tot lid van de commissie.

De MBO Raad beschouwt de commissie als een belangrijk orgaan dat bijdraagt aan goed bestuur in het mbo. Ton Heerts: "Namens de mbo-scholen wil ik Ella Vogelaar bedanken voor haar inzet als voorzitter in de afgelopen jaren. En uiteraard Marjan Haak ook als lid van de commissie. En natuurlijk heten wij Peter van Lieshout als voorzitter en Mirjam Depondt-Olivers als lid van harte welkom. Goed bestuur gebaseerd op een gedragen governance code is van groot belang voor onze sector."
 
De klachtencommissie functioneert onafhankelijk van de MBO Raad en bestaat uit vijf personen. De voorzitter en leden van de commissie worden op voordracht van de commissie benoemd door het bestuur van de MBO Raad voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van verlenging.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673