Oproep aan politiek: ‘Investeer ook in de ‘vergeten’ laaggeletterden’

13-06-2018

Er zijn extra investeringen nodig om ‘vergeten’ laaggeletterden bij de maatschappij te betrekken. De kloof tussen geletterden en ongeletterden in Nederland neemt anders verder toe. Dit schrijven de MBO Raad, NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), Stichting Lezen & Schrijven, Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging Openbare Bibliotheken in een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW over het terugdringen van laaggeletterdheid. Op 13 juni vergadert de commissie over dit onderwerp. De ondertekenaars roepen de politiek op om samen met vele partners tot een succesvolle aanpak te komen.

De ondertekenaars streven ernaar te komen tot een breed, herkenbaar en stabiel aanbod in elke regio, voor nieuwkomers maar ook volwassenen met Nederlands als moedertaal (NT1). Zij zijn een ‘vergeten’ doelgroep in de huidige aanpak: zij melden zich zelden spontaan aan bij gemeenten voor een taaltraject. Er is daarom een extra investering nodig, benadrukken de ondertekenaars. Eerder heeft de Algemene Rekenkamer al aangegeven dat met de huidige beleidsinzet en budgetten minder dan 5% van de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland wordt bereikt. De huidige aanpak zal volgens de Rekenkamer leiden tot een groei van het aantal laaggeletterden.

Regionale samenwerking
Momenteel zijn veel organisaties betrokken bij de aanpak van laaggeletterdheid. Zo kopen gemeenten hun educatie-activiteiten in bij regionale opleidingscentra (roc’s) of bij private taalaanbieders: zij verzorgen het formele onderwijsaanbod en kunnen met professionele docenten werken aan de verbetering van de taalvaardigheden. Daarnaast is er een breed non-formeel aanbod van educatie-opleidingen die niet afgesloten worden met een erkend diploma. Het gaat hier bijvoorbeeld om openbare bibliotheken met goede toegankelijke voorzieningen waar taal en lezen voor iedereen beschikbaar zijn. Ook zijn er vele lokale vrijwilligersorganisaties die een breed en laagdrempelig aanbod van non-formele educatie verzorgen.
Al deze partijen leveren een belangrijke bijdrage. Contactgemeenten maken op dit moment educatieplannen waarin deze verschillende type activiteiten hun plek krijgen en worden verbonden aan het sociaal domein. Dit is een succesfactor.

Afbeelding van boeken, CC-licentie, Flickr.com, miekenleert23dingen
Openbare bibliotheken bieden goede toegankelijke voorzieningen waar taal en lezen voor iedereen beschikbaar zijn (foto miekenleert23dingen).

Verdere impulsen zijn nodig
De ondertekenaars van de brief willen graag doorgaan op de ingeslagen weg, maar verdere impulsen zijn nodig om succesvol te zijn. Daarom roepen de MBO Raad, NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), Stichting Lezen & Schrijven, Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging Openbare Bibliotheken de Vaste Kamercommissie op om vast te houden aan regionale samenwerking via het educatieplan, extra te investeren in het bereiken van de NT1 doelgroep en duidelijkheid te geven over budgetten. Alleen op die manier kan de laaggeletterdheid in Nederland worden teruggedrongen.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur