Scholen en sociale partners verzoeken om uitstel slaag-zakregeling keuzedelen

05-07-2017

Publiek bekostigde mbo-scholen en het bedrijfsleven constateren dat zij veel vooruitgang boeken bij de organisatie van keuzedelen. Toch kost een verantwoorde invoering meer tijd dan bij de invoering van de herziening van de kwalificatiestructuur was voorzien. Er is ook tijd nodig om een oplossing te vinden voor de ongewenste implicaties van de slaag-zakregeling. Om die reden verzoeken Michaël van Straalen (voorzitter SBB) en Ton Heerts (vicevoorzitter SBB en voorzitter MBO Raad) de minister van OCW om de verplichte invoering van de slaag-zakregeling voor keuzedelen uit te stellen tot cohort 2020-2021. Het examen- en kwalificatiebesluit moet hier op worden aangepast.

Scholen, bedrijven, examenbanken en bedrijfstakgroepen hebben veel gedaan en bereikt met betrekking tot keuzedelen. Alle scholen hebben de afgelopen drie jaar voorbereidende werkzaamheden verricht voor een goede invoering van de keuzedelen. Zij hebben onderwijs-en examenreglementen aangepast op basis van de nieuwe regelgeving. Er zijn al meer dan 800 keuzedelen ontwikkeld en gevalideerd door onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB. Het overgrote deel van deze keuzedelen is opgenomen in het aanbod van scholen, blijkt uit de monitor Keuzedelen die de Regieorganisatie Herziening mbo uitvoert. Het servicepunt IHKS heeft daarnaast in samenwerking met bedrijfstakgroepen van de MBO Raad werk gemaakt van meerdere servicedocumenten.

Onderwijs en bedrijfsleven onderschrijven de doelstelling van de keuzedelen. Ze vormen voor onze studenten een verrijking van de opleiding en spelen in op wensen van regionaal en landelijk bedrijfsleven. Dit komt ten goede van de kwaliteit van het mbo. Door de verplichte invoering van de slaagzakregeling voor keuzedelen uit te stellen tot cohort 2020-2021 en het Examen- en kwalificatiebesluit hierop aan te passen, krijgen scholen en bedrijfsleven meer tijd. Op die manier kunnen wij samen vormgeven aan beroepsonderwijs dat aansluit op de arbeidsmarktvraag en dat de waarde van het mbo-diploma verder versterkt.

Afbeelding van RIni Romme

Rini Romme

Beleidsadviseur
Afbeelding van Nelleke Lafeber

Nelleke Lafeber

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673