Wetsvoorstel Samenwerkingscolleges en unieke beroepsopleidingen aangenomen door de Tweede Kamer

31-01-2018

Twee of meerdere mbo-scholen kunnen in de toekomst waarschijnlijk gezamenlijk (clusters van) opleidingen aanbieden: vorige week heeft de Tweede Kamer namelijk het wetsvoorstel Samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen aangenomen. Het vormen van een samenwerkingscollege kan uitkomst bieden bij krimp of het in stand houden van innovatief wendbaar beroepsonderwijs. De wet lost een aantal ervaren knelpunten bij de samenwerking op en stelt aan de andere kant een aantal voorwaarden aan het samenwerkingscollege. Scholen dienen ook een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

Afbeelding van studenten op ROC Mondriaan
Afbeelding van studenten op ROC Mondriaan

De Tweede Kamer vindt het van belang dat de samenwerking tussen mbo-scholen geen verkapte fusie is. Anders dan voor fusies is voor het aangaan van een samenwerkingscollege geen toestemming van de minister nodig. Met het oog hierop heeft de Kamer een amendement aangenomen dat regelt dat niet meer dan 40% van de bij de mbo-school ingeschreven studenten onderwijs mag volgen binnen een samenwerkingscollege. Wordt de grens van 30% van het aantal ingeschreven studenten gepasseerd dan dienen scholen daarvan melding te maken bij de minister.

Unieke, kleinschalige beroepsopleidingen

Naast het samenwerkingscollege introduceert het aangenomen wetsvoorstel de mogelijkheid voor de minister om voor een periode van vijf jaar een alleenrecht toe te wijzen aan één mbo-school voor het aanbieden van een beroepsopleiding. Dit als ‘ultimum remedium’ als een unieke, kleinschalige beroepsopleiding dreigt te verdwijnen die van belang blijft voor de arbeidsmarkt. De maatregel wordt – zo benadrukt de minister– alleen ingezet als zelfregulering door de scholen of via de sectorkamer Specialistisch Vakmanschap van de SBB geen uitkomst biedt. De minister vraagt in zo’n situatie advies van de Commissie macrodoelmatigheid mbo (commissie-Leijnse) over de aan te wijzen school en over het eventueel toekennen van een hogere prijsfactor aan de opleiding.

Silhouet profielfoto vrouw

Heleen Beurskens

Beleidsadviseur

Yvonne Dijkman

Juridisch beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673