Ouders & studenten

Laatst gewijzigd: 23-06-2022

Wanneer jongeren zich oriënteren op een mbo-opleiding, zitten zij vaak met veel vragen. Ook tijdens een studie kan een student tegen allerlei praktische zaken aanlopen. De MBO Raad is allereerst een brancheorganisatie van scholen, maar helpt studenten, ouders en verzorgers graag een antwoord te vinden op hun vragen. In het onderwijsveld heeft iedere organisatie een eigen specialisme. Zij kunnen zo op maat gesneden hulp bieden.

Vraagteken
Afbeelding van Jared Cherup, Flickr.com, CC-licentie

Oriëntatie op een opleiding

Heb je vragen over een studie? KiesMBO biedt aanstaande mbo-studenten de mogelijkheid zich doelgericht te kunnen oriënteren op hun toekomstige opleiding en beroep. Bezoekers kunnen bladeren door opleidingen, een interessetest doen of opleidingen vergelijken. Scholen, schoollocaties en open dagen zijn per opleiding te vinden op KiesMBO.nl. Ook is er een virtuele stad te vinden waar je doorheen kan zwerven. Jongeren krijgen met een bezoek aan KiesMBO ook overzicht op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Zie: kiesmbo.nl

Op KiesMBO zijn ook cijfers te vinden over de specifieke kansen op de stagemarkt en over de studenttevredenheid. Deze website is in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot stand gekomen.

Instroom mbo

Voor toegang tot mbo-niveau 2-, 3- en 4-opleidingen is een vmbo-diploma nodig (kadergerichte of theoretische leerweg) of een overgangsbewijs naar havo/vwo 4. Daarnaast geeft een entreeopleiding toegang tot het mbo 2. Voor instroomeisen en de antwoorden op 31 andere vragen over het mbo biedt de website van de Rijksoverheid een antwoord. Het gaat vooral om praktische, algemene informatie over het mbo. Zie: rijksoverheid.nl

Mbo algemeen

Voor zowel vmbo-scholieren als mbo-studenten biedt de website Start Studeren handige informatie over verschillende onderwerpen, zoals geldzaken of de profiel- en studiekeuze. Zie: startstuderen.nl

Jaarlijks kunnen mbo-studenten in een enquête aangeven hoe tevreden zij zijn over hun opleiding en school. De resultaten van dit onderzoek verschijnen in de zogeheten JOB Monitor. Zie: jobmbo.nl

Financiën

Voor vragen over studiefinanciering kunnen studenten terecht bij DUO. De website heeft onder andere een handige rekenhulp waarmee studenten kunnen berekenen op hoeveel studiefinanciering zij recht hebben. Zie: duo.nl

Studeren in het buitenland

Studenten met vragen over de mogelijkheden om hun stage/bpv in het buitenland te volgen, kunnen terecht op Workplacement. Zie: workplacement.nl

Via het project Erasmus + kunnen studenten een stage in het buitenland lopen. De subsidiefilter helpt studenten bij de financiering van een stage of leerervaring in het buitenland. Zie: erasmusplus.nl

Klachten

Iedere student kan het gevoel hebben dat hem/haar onrecht is aangedaan, bijvoorbeeld door het gedrag van een docent of medestudent. Ontevreden studenten moeten, ook in het belang van de kwaliteit van het onderwijs, met hun klachten op school terecht kunnen. In veel gevallen volstaat hulp of advies van een mentor of loopbaanbegeleider. Mocht dit niets oplossen, dan moet de student zich kunnen richten tot de klachtencommissie op zijn school.

Sinds augustus 2017 heeft een klachtenregeling in het mbo een wettelijke verankering gekregen. Het ministerie van OCW baseert zich hierbij op de klachtenregeling in andere onderwijssectoren. De MBO Raad heeft samen met de JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) het document Klachtenbehandeling mbo opgesteld. Dit geeft mbo-scholen een aantal aanwijzingen voor de organisatie van een goede klachtenregeling.