Alumni

Laatst gewijzigd: 14-07-2021

Het project Alumni loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022. 

Wat omvat het project? 

Ruim 150.000 mensen verlaten jaarlijks hun opleiding als alumnus. Deze grote groep is voor scholen erg interessant. Steeds meer mbo-scholen hebben de behoefte alumnibeleid te (door)ontwikkelen. De specifieke behoefte verschilt per school. Zo kan de ambitie gericht zijn op kwaliteitsverbetering van de opleiding, het opbouwen van een duurzame relatie met de alumni, zodat zij ook als gastdocent aan de school verbonden zijn, op netwerkbijeenkomsten en/of op vraag- en aanbod met betrekking tot Leven Lang Ontwikkelen.

Het Project Alumni van de MBO Raad ondersteunt, inspireert en zorgt voor kennisdeling en het delen van praktijkvoorbeelden op het gebied van alumnibeleid. Voor scholen moet dit kunnen leiden tot voldoende basis om in een later stadium per sector/opleiding een koppeling met de strategische agenda te kunnen maken.

Doelstellingen van het Project Alumni

  • Opbouwen van duurzame netwerken, gericht op vraagarticulatie en kennisdeling, uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden en implementatie
  • Ondersteunen, inspireren en zorgen voor kennisdeling en het delen van goede praktijkvoorbeelden op het gebied van alumnibeleid als ervaringsgegevens voor strategisch alumnibeleid voor MBO scholen
  • Pro-actief meedenken over vraagstukken m.b.t. alumnibeleid op MBO scholen
  • Scholen tools aanreiken om goede analyses te maken van de uitkomsten van het onderzoek ‘het echte studiesucces’ op teamniveau en daar een follow-up aan te verbinden
  • Signaleren en monitoren van uitdagingen met betrekking tot het invoeren van alumnibeleid op mbo-scholen

Reshma Sardjoe

Renate van Bezu

Renate van Bezu