Burgerschap in het mbo

Het mbo kent een drievoudige kwalificering. Het mbo leidt op voor

  • Een beroep
  • Een vervolgopleiding en tot
  • Een burger die volwaardig deelneemt aan de maatschappij

Het netwerk burgerschap mbo ondersteunt mbo-scholen bij het vormgeven van hoogwaardig burgerschapsonderwijs.
In het netwerk burgerschap mbo zetten scholen en docenten zich samen in om kennis en ervaring op het gebied van burgerschapsvorming te delen. Hierbij wordt de diversiteit van de mbo scholen benut. Organisaties die met mbo scholen samenwerken krijgen in het netwerk een podium.

Animatie Kritische denkvaardigheden

Afbeelding van Jan Faber

Jan Faber

Projectleider Netwerk burgerschap mbo