In de schijnwerpers: Alet van Leeuwen

Vanaf 1 januari 2016 is bij de MBO Raad het project ‘doorontwikkeling netwerk burgerschap mbo’ van start gegaan met Alet van Leeuwen als projectleider.

Alet is één van de initiatiefnemers die het netwerk in het najaar van 2014 in beweging hebben gezet. De afgelopen jaren werkte zij als adviseur bij het Steunpunt taal en rekenen mbo, daarvoor vele jaren als docent, projectleider en manager in het vmbo, de volwasseneneducatie en het mbo.

Alet: ‘Mbo studenten zijn mijn drijfveer. De maatschappij is steeds complexer en jongeren hebben naast beroepsvaardigheden ook andere vaardigheden nodig in hun leven en in hun werk.
Er zijn in de praktijk van de mbo scholen mooie voorbeelden, docenten hebben behoefte aan uitwisseling en willen informatie snel kunnen vinden.’