In de schijnwerpers: Gitty van der Kruit

Laatst gewijzigd: 14-10-2016

Deze maand in de schijnwerpers: Gitty van der Kruit van SintLucas, een mbo-school voor creatieve opleidingen uit Eindhoven.

Gitty heeft zich tijdens haar Masteropleiding Leren en Innoveren verdiept in burgerschapsvorming en daarbij onderzocht wat burgerschapsvorming eigenlijk is.  Bij dat onderzoek waren ervaringen van studenten leidend.  Gitty’s conclusie is dat burgerschapsvorming veel meer is dan alleen kennisoverdracht.

Het onderwerp ‘politiek’ vinden studenten vaak saai, omdat zij de kennis daarover moeilijk kunnen toepassen in hun dagelijks leven. Voor Gitty was dit aanleiding om een nieuwe lessenserie over politiek te ontwikkelen:

  • De eerste stap is dat studenten op zoek gaan naar hun persoonlijke waarden.
  • Bij de tweede stap gaan zij nadenken over politieke onderwerpen die in aan hun persoonlijke waarden raken en die daarin verborgen liggen.
  • Kennisoverdracht (onder meer over democratie, dictatuur, politieke stromingen) vindt plaats op het moment dat dat relevant is, als een natuurlijk proces. Interactie tussen docent en student is bij deze lessenserie essentieel. 
  • Door met elkaar in gesprek te zijn en goed naar elkaar te luisteren komen studenten tot het vormen van een eigen mening. De studenten gaan op verschillende manieren op zoek naar informatie over politieke partijen en leren zo een bewuste stemkeuze te maken.
  • Na deze lessenserie van 8 lessen is er een netwerkweek. In een week tijd ‘ontwerpen’ studenten zelf een politieke partij en zij werken daarbij aan een beroepsproduct zoals een video, promotiemateriaal, posters of games.

Uit de evaluatie van de lessenserie en de netwerkweek kwam naar voren dat studenten het belangrijk vinden om te communiceren over waarden, het helpt hen bij het vormen van een eigen mening.

Als u meer informatie over de lessenserie wilt kunt u contact opnemen met Gitty via e-mail: G.van.der.kruit@sintlucas.nl

Afbeelding Gitty van der Kruit